Home » Archives » Nové priateľstvo

Nové priateľstvo

Autor: Lenka Nižníková

Nie je to tak dávno, čo sa mnoho kresťanov pripravovalo na významnú udalosť. Táto príprava trvala deväť dní a spočívala v očakávaní príchodu Ducha Svätého, ktorého nám Ježiš prisľúbil: ,,Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. A ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky – Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, lebo ho nevidí, ani nepozná. Vy ho poznáte, veď ostáva u vás a bude vo vás. Nenechám vás ako siroty, prídem k vám.“ Jn 14, 15-18. Tak, ako môžeme mať vzťah s Ježišom, s nebeským Otcom, s Ježišovou matkou Máriou, aj Duch Svätý je osoba, ktorá chce mať s nami vzťah. Je to osoba, o ktorej svätý Pavol povedal: A nezarmucujte Svätého Božieho Ducha, v ktorom ste označení pečaťou na deň vykúpenia. Ef 4,30.Prečo je tento vzťah s Tešiteľom pre nás, kresťanov, tak dôležitý? V nasledujúcich riadkoch ponúkam zopár postrehov, ktoré ma oslovili v súvislosti so sviatkom zoslania Ducha Svätého, a môžu byť aktuálne v každom čase, aspoň pre mňa.

Na prisľúbeného Ducha od Otca apoštoli čakali.

Možno ste už viacerí počuli vetu „Na dobré sa dlho čaká“, ja si ju vravím dosť často. Ten čas očakávania na prisľúbenia, ktoré nám boli dané, má svoj zmysel. (Za toto prisľúbenie si môžeme dosadiť akékoľvek prisľúbenie, ktoré sme dostali.) Žiadna zmena v našom živote nenastane zo dňa na deň. Zmena je proces, ktorý si vyžaduje svoj čas. A v tomto očakávaní nastáva čas, kedy si prechádzame znechutením, vyčerpaním, myšlienkami vzdať boj, ktorý bojujeme. Avšak, učíme sa aj to, ako vstávať po páde. Ako bojovať a využívať duchovné zbrane, ktoré sme dostali. Učíme sa poznávať dary – charizmy, ktoré nám boli dané, aby sme nimi slúžili iným. Učíme sa milovať seba aj tých najbližších. V tomto očakávaní na prisľúbenia naša viera rastie.

Čas očakávania bol spojený s modlitbovou prípravou.

Apoštoli nezostávali nečinne sedieť, ale spolu zotrvávali na modlitbách. Neprestali komunikovať v Pánom. Každá modlitba nás vedie stále bližšie ku Kristovi. Modlitba potrebuje byť súčasťou a samozrejmosťou môjho života s Kristom, potrebuje byť samozrejmosťou v mojom spoločenstve. Iba cez modlitbu môžeme budovať pevné základy našej viery, ktorá sa nezľakne a nezrúti sa v časoch súženia.

Duch Svätý prišiel so zmenou.

Apoštoli naplnení Duchom Svätým zahoreli túžbou po ohlasovaní radostnej zvesti – Kristus vstal z mŕtvych. Ich srdcia sa otvorili pre iných a boli naplnení láskou, ktorá ich hnala k iným národom ohlásiť im Krista. Boh vložil svoju túžbu po každom človeku do srdca apoštolov skrze tohto Ducha. Tento prisľúbený Tešiteľ chce byť súčasťou môjho aj tvojho života. Alebo si myslíte, že Písmo nadarmo hovorí: „Takmer žiarlivo túži po nás Duch, ktorý v nás prebýva“? Jak 4,5.Duch Svätý prišiel, aby nám dal nový život, aby sme zanechali spôsoby starého života. Života, ktorý sme žili predtým, ako sme ho zakúsili.

Priateľstvo s Duchom Svätým by malo byť súčasťou života každého kresťana. A nádej nezahanbuje, lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali. Rim 5,5. Oživuj toto priateľstvo s Duchom Svätým, ktorý chce byť tvojím spoločníkom, ktorý ti chce pripomínať všetky Ježišove slová a viesť ťa cestou, ktorú ti pripravil Pán. Ktorý ti chce dávať silu konať skutky podľa Ducha, nie tela. Možno sa pýtaš, ako spoznám, že som priateľom Ducha Svätého? Odpoveďou je: podľa ovocia tvojho života, ktoré bude viditeľné bez toho, aby si ty musel niečo hovoriť. Na spôsob, ako nadviazať priateľstvo s Duchom Svätým, máš odpoveď ty sám. Skúmaj svoje srdce a neprestávaj očakávať príchod Tešiteľa do tvojho života aj po Turícach.

Ilustračný obrázok: Freepik

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *