Home » Archives » Spoločenstvo ZMM Trnava

Spoločenstvo ZMM Trnava

Autor: Jakub Kohutiar

Kde vzniklo a pôsobí?

Naše spoločenstvo – Združenie mariánskej mládeže (ZMM) – je výnimočné práve v tom, že našou zakladateľkou je sama Panna Mária. Stalo sa to v roku 1830 na Rue de Bac v Paríži. Tam Panna Mária povedala svätej sestre Kataríne Labouré, vincentke, že si želá, aby vzniklo združenie detí a mladých, ktorí budú pod jej ochranou. Okrem toho jej dala dôležitý symbol: zázračnú medailu. Neskôr – v roku 1847 – bolo schválené pápežom Piom IX.

Aktuálne je ZMM na Slovensku súčasťou medzinárodného spoločenstva Mariánsko-vincentskej mládeže (Juventud Mariana Vincenciana (JMV)), pôsobiaceho v šesťdesiatich piatich krajinách sveta so sídlom v Madride.

Čo bolo dôvodom jeho vzniku?

V Trnave sa mariánska (ako hovorovo voláme ZMM) začala formovať postupne. Začali sme s deťmi, ktoré bolo treba strážiť, zatiaľ čo ich rodičia mali stretko. Postupne sme cítili potrebu tráviť s deťmi čas zmysluplnejšie a začali sme im robiť program, niečo na štýl detských stretiek. A keď sa toto stretko uchytilo a začali sme sa rozrastať, vznikla posledná potreba – niekam patriť. No a práve v tom čase sme sa „náhodou“ zoznámili so ZMM.

Kto je duchovným sprievodcom ZMM?

Kňazi z Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul (vincentíni) a sestry zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul (vincentky). Na Slovensku nás sprevádza vždy konkrétny kňaz (národný direktor) a sestra (sestra koordinátorka) z tejto spoločnosti, ktorí sa striedajú každé tri roky. Aktuálne je to sr. Karitas a o. Ondrej.

Kto je jeho lídrom?

V rámci Trnavy je to momentálne Viktória Sásiková. Predseda ZMM v rámci Slovenska je Ing. Milan Kováč a medzinárodná prezidentka ZMM je Patricia Roppa z Peru. 

Čo ponúka?

Združenie je spoločenstvo: 1. cirkevné, 2. laické, 3. mariánske a 4. vincentské.

1. Usilujeme sa spolupracovať s Cirkvou a farnosťou.

2. Pomáhame mladým vnútorne rásť a prehlbovať vieru v ich osobných životoch.

3. Vedieme ich k nasledovaniu Panny Márie.

4. Formujeme mladých k službe tým najchudobnejším podľa vzoru sv. Vincenta de Paul.

Aké sú reakcie či skúsenosti členov spoločenstva zo stretávania sa?

Vystihuje to jedno slovo: RADOSŤ. Toto je to, čo druhých vždy prekvapí, keď po prvýkrát zavítajú do nášho spoločenstva alebo na nejakú našu akciu. Sú prekvapení jednak zo zápalu našich mladých pre spoločenstvo a taktiež z radosti, ktorá vyžaruje z každého jedného člena združenia.

Vedie nás radosť tak, ako našu matku Máriu, ktorá ju vyjadrila slovami: „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi.“ 

Akú pomoc ponúka spoločenstvo farnosti?

Ponúkame spoločenstvo na stretkách aj na táboroch a konkrétnu pomoc. Pomáhame napríklad realizovať zbierku Boj proti hladu, ktorá podporuje zahraničné misie, ale sme nápomocní aj pri iných aktivitách, ktoré organizuje miestne farské spoločenstvo. Slúžime ako dobrovoľníci napríklad na karnevale, Dni rodiny a tak ďalej…

Čo je špecifickou charizmou spoločenstva?

Podľa príkladu Panny Márie nasledujeme Krista a cez zasvätenie zverujeme svoj život Panne Márii. Kráčame s Máriou za Kristom a snažíme sa napodobňovať jej čnosti – pokoru, poslušnosť, lásku a čistotu.

Má spoločenstvo svojho patróna či vzor?

Jednoznačne je naším vzorom sama Panna Mária. Patrónmi nášho spoločenstva sú svätá Katarína Labouré, svätý Vincent de Paul a svätá Lujza de Marillac.

Čo je pre vaše spoločenstvo výzvou v tomto čase vo farnosti, v spoločnosti, v Cirkvi?

Neuzatvárať sa. Časom sa, prirodzene, tvoria skupinky, v ktorých si mladí vytvoria pevné priateľstvá, čo je pekné, ale zároveň je potom pre nich ťažké prijať niekoho zvonku. Snažíme sa teda našich mladých viesť k otvorenosti pre každého, aj keď to možno trošku naruší „intimitu“ spoločenstva.

Na koho sa môžu záujemcovia obrátiť?

Všeobecne nás môžete kontaktovať pomocou e-mailu: zmm@zmm.sk. Ak máte záujem konkrétne o naše ZMM v Trnave, stačí napísať rovno na mail: zmmtrnava@gmail.com. Viac informácií nájdete aj na našej webstránke www.zmm.sk alebo na Facebooku Združenie mariánskej mládeže Trnava.

Otázka pre zodpovedných za spoločenstvo: 

Prečo ste si vybrali službu práve v tomto spoločenstve?

Moje srdce patrí tomuto spoločenstvu, a to najmä vďaka jeho zakladateľke – samotnej Panne Márii. Charizma ZMM je upriamená na Krista skrz Pannu Máriu a ako hovorí svätý Ján Pavol II.:Mária je cesta, ktorá vedie ku Kristovi.“

Nie je pre mňa nič krajšie, ako viesť deti a mladých k úcte a láske k našej nebeskej Matke Márii, ktorá je našou istou cestou do Božieho kráľovstva.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *