Home » Archives » Kto je pre mňa Ježiš? Čím sú pre mňa Vianoce?

Kto je pre mňa Ježiš? Čím sú pre mňa Vianoce?

Autor: Kristína Káčeríková

,,Za koho, ho pokladajú” (porov. Mk 8, 27-30) sa Ježiš jedného dňa spýtal učeníkov. Nemusíme ísť do kláštora či seminára na to, aby sme si túto otázku položili my všetci, celý svet. Za koho ho pokladám ja? Za čo pokladám potom Vianoce? Odpovedí existuje veľa, v niektorých sa zhodneme. A hoci mnohí z nás poznajú vetu – Má to byť o Kristovi – priznajme sa, nie je to tak vždy. Ale ak majú byť Vianoce práve o ňom, tak je dobre ísť hlbšie a nezostať len pri darčekoch, pečení a upratovaní. Práve preto tá otázka. Aj pre mňa. Keď dám odpoveď, kto je pre mňa JEŽIŠ? No… Verný a Mocný Boh! A Vianoce? No…na to už nemám jednotnú odpoveď. Raz je to pečenie, upratovanie a darčeky, pekný zvyk. Inokedy, oslava narodenín nášho brata Ježiša, čakanie na jeho druhý príchod alebo čas, kedy Boh prežiari nejakú oblasť svojím svetlom. Môžem sa aj seba opýtať, prečo to tak kolíše, prečo viac možno myslím na to svetské… Pri otázke to však ostať nesmie. Dôležité je, čo chcem teraz. Moje rozhodnutie. Nejde to väčšinou bez tých príprav na Vianoce, ktoré sú niekedy hektické, aj v tom je čaro, ale moju túžbu ísť na hlbinu Boh istotne požehná. Ako to bolo tento rok, vie každý z nás. Boh o tom vie a prijíma nás aj tak s láskou. A čo Vianoce? Verím, že každý si v Betleheme našiel alebo nájde svoje (veď trvajú do 6. januára). Nie je to vždy priama cesta nájdenia, čo Boh chce zjaviť tieto Vianoce konkrétne každému z nás, ale jedno môžeme spraviť a to odovzdať mu svoje srdce a zveriť život, aby bol žitý čoraz viac podľa jeho vôle. Aj pády, slabosti, radosti, všetko. On rozumie a prišiel napriek tomu, že o všetkom vedel. Neodradilo ho to a ani nikdy neodradí prichádzať, lebo On je LÁSKA a všetko dobro. Tak požehnané vianočné oslavy v blízkosti Ježiška!

Ilustračný obrázok: Unsplash

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *