Home » Archives » Štyri mýty o prebiehajúcej synode o synodalite

Štyri mýty o prebiehajúcej synode o synodalite

Autor: Michal Koricina

Asi nebudem ďaleko od pravdy, ak poviem, že väčšine z nás pri slove „synoda“  napadnú biskupi,
pápež, slávnostná konferencia či cirkevné dokumenty. Preto, keď počujeme o tom, že v Cirkvi
prebieha ďalšia synoda, máme akosi tendenciu nechať túto informáciu preplávať okolo nás. 
Táto synoda je však iná! Stačil mi jeden večer čítania dokumentov na slovenskej stránke synody
a počúvania relácie „vKontexte“ a pochopil som, že táto synoda nebude zapadať do našej tradičnej
predstavy o tom, čo to synoda je. Ponúkam vám štyri mýty o tejto synode aj s vysvetlením, prečo
verím, že nimi sú.

 1. Bude to jednorazové podujatie. Nie je to tak. Jednorazové podujatie sa uskutoční v decembri 2023, no všade počúvame, že synoda už prebieha. Aj na Slovensku. Tak ako to teda je? Táto synoda prebieha v troch
  fázach; prvá sa začala 17.  októbra a nesie prívlastok diecézna.
  V rámci nej vznikne v každej
  diecéze na svete synodálny tím, ktorého úlohou je zbierať podnety a komunikovať
  s farnosťami, rehoľnými komunitami, spoločenstvami a zisťovať, ako sa im darí „spoločne
  kráčať“ a čo vnímajú ako pozvanie Ducha Svätého do ďalšieho obdobia.  Spomenuté
  „spoločné kráčanie“ – to je synodalita. Nie je to niečo nové, je to charakteristický znak Cirkvi,
  bez toho by Cirkev nebola Cirkvou. Druhá fáza bude kontinentálna, na ktorej sa zhromaždia
  podnety zo všetkých krajín a vytvoria sa akési zhrňujúce dokumenty pre tretiu fázu, ktorou
  bude stretnutie biskupov z celého sveta so Sv. Otcom. Takže synoda trvá už teraz! 
 2. Je to len stretnutie biskupov. 
  Nielen. Jednoducho povedané, pápežovi Františkovi záleží na tom, aby sa synoda dotkla aj
  teba. Biskupi bez laikov ani laici bez biskupov Cirkev nevytvoria. Cirkev je Cirkvou vtedy, keď
  sme v nej všetci spoločne, každý je dôležitý s každým sa ráta. Takže pozvanie na synodu platí
  aj pre teba. Myslím, že nastal tvoj čas pridať sa! Pápež František by bol rád, ak by sa k téme
  Cirkvi vyjadrili aj neveriaci a ľudia z iných náboženstiev…
 3. Nič sa odo mňa nebude chcieť
  Omyl! Ráta sa s tebou, áno – s tebou! Pápež hovorí: „Už nie je protagonistom pápež, kardinál,
  vikár, pomocní biskupi. Nie, všetci sme protagonisti a nikoho nemožno považovať za
  komparzistu.“ To znamená, ráta sa s tvojím zapojením sa. To, čo Boh zjavuje tebe, je dôležité
  a utvára to celkový obraz. Nezabudni, nie si len komparzistom, čo sa len prizerá – aj ty máš
  právo byť v centre diania! 
 4. „Načo synoda, keď máme Tradíciu?“ 
  Synoda so sebou obvykle prináša niečo nové. A niektorým sa možno vynorí v hlave otázka, že
  či naozaj potrebujeme synodu, keď máme také veľké bohatstvo v Tradícií Cirkvi… Pápež
  František na to odpovedá slovami Gustava Mahlera: „Vernosť Tradícii nespočíva v uctievaní
  popola, ale v uchovávaní ohňa,“ a ďalej hovorí: „Pýtam sa vás, k čomu viac inklinujete:
  k uctievaniu popola Cirkvi, teda vášho združenia, skupinky alebo k uchovávaniu ohňa?“ To, čo
  dáva  Tradícií zmysel je práve tej oheň Ducha, ktorého obnovenie má prísť aj
  prostredníctvom synody. 
  Verím, že synoda je cestou vpred. Ak nemá Cirkev minúť svoj cieľ, potrebuje počúvať hlas Ducha
  Svätého a nechať sa viesť. Ako spomenul pápež v jednom zo svojich príhovorov k synode: „Keď sa
  Cirkev zastaví, nie je viac Cirkvou, ale je len pekným zbožným spolkom, pretože zablokovala Ducha
  Svätého.“

Ak som ťa chcel k niečomu vyzvať, tak len k tomu, aby si sa snažil dnes viac počúvať hlas Ducha
Svätého vo svojom srdci. Môžeš si to aj zapísať, pretože Cirkev, tvoja farnosť, spoločenstvo či rodina
potrebujú vedieť, čo ti Boh hovorí.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *