Home » Archives » Komu predkladať podnety k synode?

Komu predkladať podnety k synode?

Pápež František ešte 20. marca 2021 ohlásil XVI. riadne zhromaždenie biskupov na tému „Za synodálnu Cirkev“. Túži, aby sme sa do práce na synode zapojili všetci, s akýmikoľvek skúsenosťami a zážitkami s Cirkvou, farnosťou, liturgiou, životom spoločenstva. Pápež preto vyzýva predkladať podnety – a to aj neveriacich alebo veriacich iných náboženstiev –, aby Cirkev z týchto podnetov hľadala v počúvaní cestu, ako kráčať ďalej, čo zmeniť, čo nechať, čo vylepšiť…

Autor:  Mária Kohutiarová   

Pápež František ešte 20. marca 2021 ohlásil XVI. riadne zhromaždenie biskupov na tému „Za synodálnu Cirkev“. Túži, aby sme sa do práce na synode zapojili všetci, s akýmikoľvek skúsenosťami a zážitkami s Cirkvou, farnosťou, liturgiou, životom spoločenstva. Pápež preto vyzýva predkladať podnety – a to aj neveriacich alebo veriacich iných náboženstiev –, aby Cirkev z týchto podnetov hľadala v počúvaní cestu, ako kráčať ďalej, čo zmeniť, čo nechať, čo vylepšiť…

 Komu  môžeme posúvať podnety v rámci diecézy k synode?

Diecézny koordinátor Synody o synodalite 2021 – 2023:

vdp. Dušan Kolenčík, kancelár Arcibiskupskej kúrie

trnava@synoda.sk alebo kancelaria@abu.sk

Pre komunity ľudí žijúcich v chudobe a seniorov:

p. Ing. Miroslav Dzurech, riaditeľ Trnavskej arcidiecéznej charity

riaditel@charitatt.sk

Pre komunity kňazov a farnosti:

vdp. kanonik Mgr. Ing. Ján Hallon, dekan seredského dekanátu

jan.hallon@abu.sk

Pre komunity v zdravotníctve:

vdp. Mgr. Rudolf Kopinec, biskupský vikár pre nemocničnú duchovnú službu

vikarzdravotnictvo@abu.sk

Pre komunity vo väzniciach:

p. Mgr. Michal Libant, pedagóg

libant@gmail.com

Pre rodinné spoločenstvá:

manželia p. Ing. Igor Miština a p. Ing. Mária Mištinová

rodina@mistina.eu

Pre cirkevné spoločenstvá a mládež na juhu Trnavskej arcidiecézy:

dp. Ing. Csaba Olgyay, trvalý diakon v Dunajskej Strede

olgyayc@gmail.com

Pre komunity v školstve:

vdp. ThLic. Ján Polák, riaditeľ Arcidiecézneho školského úradu

jan.polak@abu.sk

Pre cirkevné spoločenstvá a mládež:

vdp. ThLic. Ing. Juraj Schindler, riaditeľ Komisie pre mládež Trnavskej arcidiecézy

schindj69@gmail.com

Pre rehoľné komunity a komunity katechétov:

sr. Mgr. Barbara Šranková, FMA, metodička

barbara.srankova@abu.sk

Pre komunity medzi zdravotne postihnutými:

p. Mgr. Bc. Michaela Veselská

michaela.disabled@gmail.com

Pre komunity ľudí na okraji spoločnosti:

vdp. Mgr. Marián Vivodík, farár v Jaslovských Bohuniciach

utulokusvmartina@gmail.com

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *