Home » Archives » Zasvätenie sveta Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

Zasvätenie sveta Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

V katedrálnom chráme svätého Jána Krstiteľa v Trnave bude zasvätenie prednesené počas svätej omše o 9.30 po prijímaní.
Veriaci sa môžu túto modlitbu pomodliť aj súkromne, vo svojich rodinách, a tak sa pripojiť k svätyniam po celom svete.

Autor: Juraj Švec

„Blíži sa 13. marec, bude to nedeľa. Povzbudzujem všetky fatimské svätyne, aby sa v tento deň modlili svätý ruženec a aby sa modlili za obrátenie Ruska, ako o to prosila Panna Mária. Odovzdajme seba a Rusko Jej Nepoškvrnenému Srdcu,“ žiada prostredníctvom sociálnych sietí farár Andrzej Draws, ktorý je správcom svätyne Panny Márie Fatimskej v Krysowiciach v Ľvovskej arcidiecéze.
Ako odpoveď na túto žiadosť pozývame všetkých, aby sa pripojili k modlitbe zasvätenia Nepoškrvnenému Srdcu Panny Márie slovami, ktoré predniesol sv. Ján Pavol II na Svätopeterskom námestí 25. marca 1984 (a tajne sa ich modlil biskup Pavol Hnilica, SJ v chráme sv. Michala, ako aj v hlavnej katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Moskve). V katedrálnom chráme svätého Jána Krstiteľa v Trnave bude zasvätenie prednesené počas svätej omše o 9.30 po prijímaní.
Veriaci sa môžu túto modlitbu pomodliť aj súkromne, vo svojich rodinách, a tak sa pripojiť k svätyniam po celom svete. Zverme všetky konflikty, osobitne vojnu na Ukrajine, našej nebeskej Matke, ktorá vo Fatime sľúbila, že sa bude starať o tých, ktorí majú v úcte jej Nepoškvrnené Srdce. Nech Kráľovná pokoja oroduje za nás i za celý svet!

Zasvätenie sveta Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

Sv. Ján Pavol II.

„Matka všetkých ľudí a národov, ty poznáš všetky ich utrpenia a ich nádeje, ty materinsky preciťuješ všetky boje medzi dobrom a zlom, medzi svetlom a temnotou, ktoré trápia svet. Prijmi naše volanie, ktorým sa v Duchu Svätom obraciame priamo na tvoje Srdce, a objím láskou Matky a Služobnice Pána všetkých, čo toto objatie najviac očakávajú, a spolu s nimi tých, ktorých zverenie sa aj ty zvlášť očakávaš. Prijmi pod svoju materinskú ochranu celú ľudskú rodinu, ktorú s láskou zverujeme tebe, Matka. Nech sa pre všetkých priblíži čas mieru, slobody, čas pravdy, spravodlivosti a nádeje.

„A tak, Matka ľudí a národov, ty, ktorá poznáš všetky ich bolesti a nádeje, ty, ktorá matersky cítiš všetky boje medzi dobrom a zlom, medzi svetlom a temnotou, ktoré sužujú súčasný svet, prijmi náš hlas, ktorým sa pohnutí Duchom Svätým obraciame priamo na tvoje Srdce: objím s láskou Matky a Služobnice Pána tento náš ľudský svet, ktorý ti zverujeme a zasväcujeme, plní nepokoja nad pozemským a večným osudom ľudí a národov. Osobitne ti zverujeme a zasväcujeme tých ľudí a tie národy, ktoré toto zverenie a toto zasvätenie zvlášť potrebujú.

Matka Cirkvi! Osvecuj Boží ľud na cestách viery, nádeje a lásky! Osvecuj zvláštnym spôsobom národy, ktorých zasvätenie a odovzdanie sa tebe očakávaš od nás. Pomôž nám žiť v pravde zasvätenia celej ľudskej rodiny a súčasného sveta Kristovi.

Zverujeme ti aj samotné zasvätenie sveta, vkladajúc ho do tvojho materinského Srdca.

Ó, Nepoškvrnené Srdce! Pomôž nám víťaziť nad hrozbami zla, ktoré sa tak ľahko zakoreňuje v srdciach ľudí, vo svojich nesmiernych dôsledkoch hrozí súčasnému životu, a zdá sa, že uzatvára východisko do budúcnosti!

Od hladu a vojny, osloboď nás!

Od nukleárnej vojny, od nevypočítateľného sebazničenia, od každého druhu vojny, osloboď nás!

Od hriechov proti ľudskému životu od jeho počiatku, osloboď nás!
Od nenávisti a od ponižovania dôstojnosti Božích detí, osloboď nás!

Od každého druhu nespravodlivosti v spoločenskom, národnom a medzinárodnom živote, osloboď nás!

Od ľahkosti, s ktorou prekračujeme Božie prikázania, osloboď nás!

Od snáh zatieniť v srdciach ľudí samotnú Božiu pravdu, osloboď nás!

Od straty svedomia, citlivého na dobro a zlo, osloboď nás!

Od hriechov proti Duchu Svätému, osloboď nás!

Prijmi, Matka Kristova, toto volanie plné utrpenia všetkých ľudí! Plné utrpenia celých spoločností!

Pomôž nám v sile Ducha Svätého víťaziť nad každým hriechom: nad hriechom človeka, nad hriechom sveta, nad hriechom v každom jeho prejave.

Nech sa ešte raz v dejinách sveta prejaví nekonečná spasiteľná moc vykúpenia: moc milosrdnej Lásky. Nech ona zastaví zlo! Premení svedomia! Nech sa v tvojom Nepoškvrnenom Srdci zjaví pre všetkých svetlo Nádeje!

,Pod tvoju ochranu sa utiekame, Svätá Božia Rodička!

Fotografie: bluearmy.com

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *