Home » Archives » Smolenice majú vlastný synodálny tím

Smolenice majú vlastný synodálny tím

V nedeľu 27. februára sa v Smoleniciach zišiel synodálny tím, ktorý tvoril vdp. Milan Červeňanský a ochotní farníci.

Autor: Soňa Krajčovičová

V nedeľu 27. februára sa v Smoleniciach zišiel synodálny tím, ktorý tvoril vdp. Milan Červeňanský a ochotní farníci. Stretli sa najmä preto, aby mohli čas synody využiť na zdieľanie skúseností a vízií, ktoré môžu pomôcť farnosti. Tiež pomôžu určiť súčasný stav ich spoločenstva a rozmýšľať o ďalších krokoch podľa synodálnych tém.

Počas stretnutí sa navzájom počúvajú, vnímajú a učia rozlišovať. Každý prihlásený účastník dostane potrebné materiály, pomocou ktorých sa môže ľahšie pripraviť na stretnutia. Ak budú niečo z preberaných tém považovať za prínosné aj pre iné spoločenstvá v Cirkvi, odovzdajú ich diecéznemu koordinátorovi. Účastníci sa pripravujú aj duchovne. 

Ďalšie stretnutie farníkov na tému Spoločníci na ceste je zatiaľ naplánované na 12. marca o 19. hodine na fare. Veriaci z farnosti sa môžu stále prihlasovať a tak sa zúčastniť synody. Prihlášky a bližšie informácie nájdete na webovej stránke www.smolenice.fara.sk.

Spracované pomocou zdroja: smolenice.fara.sk.

Fotografie: Farnosť Smolenice

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *