Home » Archives » Ježiš je zmyslom tvojho života

Ježiš je zmyslom tvojho života

„Pán, Boh, mi dal jazyk učeníka, aby som vedel milým slovom posilniť unaveného. Každé ráno prebúdza môj sluch, aby som počúval ako učeník. Pán, Boh, mi otvoril ucho.“

Autor: Zuzana Čačková

Dnes máme Kvetnú – palmovú nedeľu a vstupujeme spolu s Pánom do Veľkého svätého týždňa. Veľmi ma zaujal verš z Knihy proroka Izaiáša:
„Pán, Boh, mi dal jazyk učeníka, aby som vedel milým slovom posilniť unaveného. Každé ráno prebúdza môj sluch, aby som počúval ako učeník. Pán, Boh, mi otvoril ucho.“ (Iz 50, 4)
Hovorí o vzťahu a načúvaní – vzťahu Učiteľa a učeníka a načúvaní múdrosti, ktorá je v Rabbiho slovách. Nie je to nádherné, že aj ty si pozvaný do vzťahu učeníka? Čo urobíš, keď sa ráno ešte len zobudíš? Pán ti každé ráno prebúdza tvoj sluch, aby si sa mohol s ním stretnúť, načúvať, čo ti hovorí. On ti otvára ucho a hovorí k tebe osobne.

„Tak prečo ho vždy nepočujem?“ môže sa ti vynoriť táto otázka. Lebo predpokladom je vzťah medzi Učiteľom a učeníkom. Každý deň môžeš žiť v ňom, s ním a skrze neho, môžeš sa učiť žiť život v dôvere, v plnosti, v odhodlaní a v poddajnosti.
Boh je dobrý a túži po vzťahu s tebou, ale chceš to aj ty? Aký je Boh v tvojich očiach? Zobúdzaš sa ráno s vedomím, že on je s tebou, že na teba nezabudol, že si mu vzácny/vzácna ako zrenica oka, že zmluvu lásky nikdy s tebou nezruší a nikdy neodstúpi od teba, že je starostlivý a vie o tebe všetko, ale nič ti nevyčíta a má pre teba budúcnosť a nádej? Toto je tvoj Boh – Otec, ktorý zostúpil medzi nás v Synovi, aby si mal život, a to v hojnosti.
„Lebo Boh tak miloval svet, že poslal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal život večný.“ (Jn 3, 16) 

Tým Synom je Ježiš – Jeshua, čo v preklade znamená „JHVH je spása“. V mene Ježiš je ukryté poslanie nositeľa mena – spasenie. Ježiš prišiel, aby si ty bol spasený, zachránený, vykúpený jeho smrťou a zmŕtvychvstaním. Ak si prijal Ježiša za svojho Vykupiteľa a Pána, obeta za tvoje hriechy bola dokonaná raz a navždy. Ježiš ako Baránok zaplatil za hriechy a tak každý, kto ich vyzná a v srdci oľutuje, bude zachránený, ako píše svätý Pavol: „Pretože ak svojimi ústami vyznáš Ježiša ako Pána a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený.“ (Rim 10, 9)

Ježiš je dôvodom tvojho života.
„Tvoje meno chcem zvestovať svojim bratom a uprostred zhromaždenia chcem ťa velebiť.“ (Ž 22, 23)
Nech uprostred tvojho života je on – Ježiš, ktorý kraľuje láskou a v jeho mene máš spásu. On je slávou uprostred teba.

„Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno, aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno v nebi, na zemi i v podsvetí a aby každý jazyk vyznával: ‚Ježiš Kristus je Pán!‘ na slávu Boha Otca.“ (Flp 2, 9 ‭– ‬11)

Vstúp do tohto týždňa ako učeník, ktorý má toho najlepšieho Učiteľa, ktorý načúva jeho slovám so srdcom plným vďačnosti za vykúpenie milosťou. Nech je meno Ježiš v tvojom srdci zapísané tak, ako on má tvoje meno vyryté vo svojej dlani.

Požehnaný čas vykúpenia, drahý brat, drahá sestra!

Fotografie: Unsplash.com

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *