Home » Archives » Prečo sa mám modliť v manželstve

Prečo sa mám modliť v manželstve

Modlitba je aj pre jedného – aj za seba – niekedy výzvou, ktorú niekedy „podliezame“. V manželstve má ešte väčšiu a dôležitejšiu úlohu, no napriek tomu ju mnohí zanedbávame. Viete teda, prečo sa modliť ako manželia spolu aj každý sám?

Autor: Mária Kohutiarová

Modlitba je aj pre jedného – aj za seba – niekedy výzvou, ktorú niekedy „podliezame“. V manželstve má ešte väčšiu a dôležitejšiu úlohu, no napriek tomu ju mnohí zanedbávame. Viete teda, prečo sa modliť ako manželia spolu aj každý sám?

Existuje na to týchto päť dôvodov:

  1. Modlitba CHRÁNI

Manželstvo je obrazom trojičnej lásky Boha, rodí sa v ňom nezištná láska a život. Je to spoločenstvo osôb – manžela, manželky a Boha –, ktoré má a môže priniesť obrovské požehnanie nielen medzi nich dvoch, do ich rodiny, ale aj do ich širšieho okolia. Aj z vyjadrení exorcistov posledných čias (napríklad už zosnulého rímskeho exorcistu otca Amortha), ale aj z vyjadrení Panny Márie vieme, že posledný úder (a nielen teraz) diabla je zameraný na manželstvo a rodinu. Ak sa čo len o ruženci hovorí, že pri jeho modlitbe diabla bolí hlava, o to viac to platí o modlitbe celkovo! Modlitba nás odieva do duchovnej výstroje, ktorá nás chráni pred tým zlom, aké zažiť nemusíme. Riziko zlyhania a pádu do hriechu tu je – ale je neporovnateľne menšie a my sme menej zraniteľní ako manželia, ak sme chránení modlitbou. Preto sa máme modliť za náš manželský vzťah, za jeho ochranu a požehnanie, rovnako, ako aj za ochranu a požehnanie svojho manželského partnera! Ak sa nemodlím ja za neho/za ňu, ak sa nemodlíme my dvaja za nás, podobáme sa cyklistovi, ktorý sa rúti divokými serpentínami dolu kopcom bez prilby…

  1.  Modlitba PREMIEŇA

Keď sa Ježiš modlil, tvár sa mu premenila… (porov. Mt 17, 2). Keď sa modlíme my, premieňa sa nám v komunikácii medzi mnou/nami a Bohom najprv srdce, potom tvár. Potrebujeme to! Ani jeden z nás nevstúpil do manželstva dokonalý – a máme svoje chyby. Potrebujem sa modliť za seba, aby som bol dobrým manželom/manželkou… Niekedy potrebujem vymodliť zmenu svojho manželka v objektívnych situáciách/výzvach, keď slová a naša snaha nestačí… Inokedy sa treba modliť za uzdravenie tela či duše… Vždy je dôvod, pre ktorý potrebujeme premieňať seba aj jeho – a tým aj nás… aby sme sa čo najviac podobali obrazu Boha. V modlitbe sa začína naša premena na lepších. Preto sa treba modliť neúnavne!

  1. Modlitba manžela má MOC pred Bohom

Nik z ľudí, ktorí poznajú moju manželku, môjho manžela, nemá takú silu modlitby pred Bohom za ňu/neho, ako mám ja. Som ten, ktorý prijal pred Bohom zodpovednosť za jeho svätosť. Sme spojení pred tvárou Boha do nerozlučiteľného zväzku a Boh to berie maximálne vážne. Dokonca ani modlitba našich mám/svokier za svojho syna či dcéru nie je s takou prioritou prijímaná a nemá takú váhu pred Bohom ako modlitba mňa ako manžela, manželky… Hoci môže prísť účinok takejto modlitby aj po dlhých rokoch (Nezabúdajme, Boh má inú mierku času premeny… aj iné dôvody… ale vždy sú dobré!), sila našich modlitieb je neuveriteľná!

  1. Zjavuje sa ňou LÁSKA

Svätý Otec František hovorí: „Neexistuje vyššia forma lásky, ako lámať chlieb Slova blížnym, dávať im zakúsiť krásu evanjelia…“ Ak sa modlím za svojho manžela, zjavujem tak jemu aj Bohu, akou láskou ho milujem. Lebo láska, to nie je len obeta, dobré slovo, príprava chutného obeda alebo pozvanie na večeru… Cieľom manželskej lásky je priviesť druhého a spolu oboch navzájom do neba – to je ten najvyšší cieľ. V manželstve má byť hmatateľný práve tým, že prosím s láskou za svätosť, za posvätenie svojho manžela… pretože mi záleží na tom, aby sme prišli spolu do večnosti!

  1. Modlitba PRINÁŠA POKOJ

Nie všetky dni v našom manželstve sú ružové, romantické, pokojné a nerušené. Mnoho ráz prichádzajú okolnosti aj bez nášho pričinenia, ktoré – ako hovorí Svätý Otec František – rozkolíšu loďku nášho vzťahu. Vtedy rovnako ako apoštoli počas búrky na mori potrebujeme a voláme Ježiša, aby bol s nami ako istota, vďaka ktorej ustojíme túto situáciu. Ak cítime, že situácia sa nám vymyká z rúk, hoci sme urobili, čo sa dalo k záchrane, nie je prečo hrať sa na hrdinov, ktorí „to nejako dajú“. Byť pravdivý vo svojom prežívaní a rozlišovaní situácie znamená priznať si, že tu sa naše sily končia – a odovzdať kormidlo Bohu. Ak veríme, že on má moc nad všetkým, aj nad nemožným (čo sa nám často zdá), odovzdanie celej náročnosti stavu prináša do nášho srdca pokoj. Volajme o to viac, že Otec čaká pripravený nám pomôcť – ak budeme prosiť!

Fotografie: unsplash.com

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *