Home » Archives » Som Boží minister!

Som Boží minister!

Drahí miništranti, máme pre vás skvelú správu.

Autor: Juraj Švec

Drahí miništranti, máme pre vás skvelú správu: Rozhodli sme sa venovať vám celú novú rubriku v našom časopise! Budeme sa v nej zamýšľať nad službou miništranta, jej významom a veľkosťou, ako aj nad rôznymi výzvami, s ktorými sa môžete stretnúť. Dotkneme sa histórie, ale aj jednotlivých služieb. Ak ešte nevieš, čo znamená a odkiaľ sa vzalo označenie „miništrant“, dozvieš sa to práve v dnešnom čísle.

Služba miništranta je nepochybne veľmi dôležitá. Azda všetci katolíci vedia opísať, čo taký miništrant počas omše robí. Mnohí však nevidia hlbšie – čo všetko v sebe úrad miništranta skrýva a aký význam má aj pre jeho osobný život.

Ministrans

Veľa sa o tomto úrade dozvedáme už zo samotného slova „miništrant“. Pochádza z latinského ministrare, konkrétne ministrans – čo doslova znamená „slúžiaci“ (pri stole). Nie však v zmysle akéhosi otroka, ktorý pod hrozbou trestu vykonáva nejaké podradné práce, ale ako spolupracovník, ktorý je nevyhnutný pre správne fungovanie diela. Od toho istého slovíčka sa používa aj označenie „minister“ pre predstaviteľov našej vlády, ktorí pomáhajú viesť štát a schvaľovať zákony. Azda niet vyššej pozície v štátnej správe (okrem premiéra, prípadne prezidenta), než byť jedným z ministrov a rozhodovať o takých dôležitých veciach… Teda ak som miništrantom, som Božím ministrom! Nie je to úžasné? Miništrovaním teda rozumieme slúžiť pri slávení eucharistickej obety, posluhovať pri vysluhovaní sviatostí i pri ostatných liturgických úkonoch, obradoch a pobožnostiach. 

Anjelská služba

Miništrovanie môžeme nazvať aj anjelskou službou. Miništrant sa klania Bohu pri oltári, spieva mu na slávu a chválu, slúži mu. Nerobia to isté anjeli? Môžeme povedať, že to, čo konajú anjeli v nebi, to v našich kostoloch vykonávajú miništranti. Sú teda viditeľnými zástupcami anjelov. Miništrant, ktorý pomáha pri liturgických obradoch, najmä pri svätej omši, vykonáva posvätnú službu, ktorá posväcuje jeho i všetkých veriacich. Miništrovanie ako služba v tebe bude rozmnožovať Božiu milosť a pomôže ti priblížiť sa k svätému životu. 

Nezabudni preto, že ak slúžiš ako miništrant, vykonávaš vznešenú úlohu. Nielenže si pre Cirkev dôležitý, ale zastávaš v nej významnú pozíciu a málokto môže byť tak blízko Ježišovi ako práve ty! Pristupuj k svojej úlohe zodpovedne, hrdo, avšak tiež s anjelskou pokorou. Nebolo by správne, keby „Boží anjel“ bol pyšný alebo počas omše nepozorný. Z anjela, Božieho ministra, musí vyžarovať radosť a úprimná láska.

Ilustrácia: Peter Ličko

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *