Home » Archives » Mária, najkrajšia záhada

Mária, najkrajšia záhada

Mária, najkrajšia záhada

Autor:  Zuzana Novotná

Mária, tá, ktorá bola spomedzi všetkých žien hodná dať život Bohu. Tá, na ktorú sa niekedy, žiaľ, zabúda, avšak mnohí svätí ani slovami nevedia vyjadriť jej dôležitosť. Ona, Žena, vzor krásy. Rovnako, ako s Bohom, aj s Máriou má každý osobitný vzťah, taký jedinečný, ako je jej láska ku každému z jej detí. Čo je v tvojom vzťahu k Panne Márii pre teba príťažlivé, dôležité alebo vzácne?

Patrícia: „Panna Mária je pre mňa veľmi zaujímavou ženou. Na jednej strane vysokým ideálom, ktorý sa mi zdá až priam nedosiahnuteľný: veľmi pokorná a skromná, rozdávajúca pokoj a lásku všetkým naokolo. Na druhej strane mi je však veľmi blízka: chápajúca a obetavá – a ako od ženy sa od nej môžem veľa učiť. Najmä jednoduchosti, ktorá aj napriek jej dokonalosti zostala dominujúcou vlastnosťou.“

Richard: „Pre mňa osobne je najvzácnejšie a krásne už len to, že keď ju prijímam a otváram jej svoje srdce, osobitne pociťujem, že je mojou a našou nebeskou Maminou a my jej deťmi. Pre mňa je osobný vzťah s Máriou niečo nové. Snažím sa spoznávať, čomu nás učí, a stáť pred ňou ako jej milovaný syn, ktorý keď niečo vyparatí a bojí sa predstúpiť pred Otca, najprv ide rýchlo za maminou a prosí ju, aby utíšila jeho hnev. Tým, že Mária je milosti plná, stáva sa tak nesmierne krásnou. Prostredníctvom nej dostávame všetky milosti. Ako píše svätá Brigita vo svojej knihe zjavení slová Ježiša, ktoré hovoril Márii: „Matka moja, žiadaj si, čo len chceš; nikdy neodmietnem ani jednu z tvojich prosieb.“ A dodal: „Vedz, že každému, kto ma v tvojom mene požiada o nejakú milosť, aj keď je hriešny, sľubujem, že ju dostane za podmienky, že sa chce obrátiť.“ Nie je toto krásne a príťažlivé? Ona sa obrátila k Bohu celým svojím bytím a k tomu pozýva aj nás. Je dôležité si uvedomiť, že Mária nikdy nepoukazuje na seba, ale vždy nás smeruje k svojmu synovi Ježišovi, aby sme obrátili svoje zmýšľanie, srdcia a úplne sa odovzdali Bohu. 

Tiež sa ma dotýkajú jej slová, ktorými sa k nám prihovára prostredníctvom rôznych zjavení, hlavne tie, keď nás oslovuje: „Drahé deti.“ Som vďačný, že môžem byť jej dieťaťom, a to ma napĺňa radosťou, pokojom a odvahou. Preto pozývam každého, aby sa nebál prijať ju za svoju nebeskú Matku, otvoril jej svoje srdce prostredníctvom osobnej  modlitby a modlitby posvätného ruženca a tak spolu s ňou, vedený za ruku, rástol v láske.“

Oľga: „Máriina láska je neopísateľná. Pokiaľ to nezažiješ, nevieš, o čom rozprávam. 

Predstav si, že niekoho veľmi miluješ a stále naňho musíš myslieť. Takáto naša láska je len kvapkou v mori jej lásky. Nikdy neprikazuje, ale stále pozýva k modlitbe svätého ruženca a čítaniu Svätého písma. Ak by sme si mali vybrať medzi jej zjaveniami a svätou omšou, tak máme ísť na svätú omšu, lebo tam je jej Syn. Všetko robí pre svojho syna Ježiša, neurobí nič, čo by on nechcel. Jej dokonalá láska a pokora nemajú hraníc. Má veľkú úctu ku kňazom, aj k tým neposlušným, miluje ich ako vlastných synov. Je najväčšou prorokyňou posledných čias. S neúnavnou láskou a trpezlivosťou privádza svoje deti k Synovi a pomáha im, apeluje na to, aby sme sa modlili srdcom. Medzi svojimi deťmi nerobí rozdiely. Ak zažiješ jej lásku, plačeš od radosti, pretože preciťuješ, že nikto ťa nemiluje viac ako ona. U nej si v bezpečí. Diabol ju nenávidí a bojí sa jej.

Najkrajšie je, že sme jej deťmi. V nej máme tú najúžasnejšiu Matku, ktorá nás privinie v bolesti a trápení na svoje srdce a láskou uzdravuje. Je milovania hodná.“

Páter Wieslaw: „To, čo má uchvacuje na Panne Márii, je, že je TRPEZLIVO POČÚVAJÚCA. Panna Mária  počúva a rozjíma, zachováva  Božie slovo vo svojom srdci. Potom koná rozhodnutia, ktoré sú správne, dobré a konkrétne.                           Panna Mária je požehnaná a je požehnaním. Je požehnaná, lebo prijala Slovo. Je požehnaním pre nás, lebo nám prináša Ježiša, to najväčšie požehnanie.“

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *