Home » Archives » Viera sa začína na hranici porozumenia

Viera sa začína na hranici porozumenia

Fatima (2020) – USA / Portugalsko. Dráma. Režisér: Marco Pontecorvo.

Autor: Juraj Švec

 Fatima (2020) – USA / Portugalsko. Dráma. Režisér: Marco Pontecorvo.

Človek sa neraz borí s otázkami spojenými s vierou v Boha. Konflikt medzi vierou v existenciu Boha a vierou v jeho neexistenciu prechádza priamo stredom ľudského srdca. A práve do tejto témy vás vtiahne film Fatima.

Už po prvých snímkach je evidentné, že autorovi nešlo o vyčerpávajúce predstavenie všetkých okolností zjavení Panny Márie v roku 1917 trom deťom – Lucii, Františkovi a Hyacinte – v údolí Cova da Iria. Divák neraz pozoruje pomalé scény zobrazujúce prírodu alebo hlavnú postavu zahĺbenú do svojich myšlienok. Niektoré udalosti nie sú úplne v súlade so spomienkami sestry Lucie. To môže prekážať niekomu, kto si plánoval pozrieť film ako dokument. Pri filme Fatima je však pozvaný hlbšie. Zo snímok vplývajú na človeka emócie, no najmä otázky, ktoré trápia ľudstvo už stáročia. Zjavenia, či výmysel? Naozaj existuje Boh, keď je vo svete toľko utrpenia? Prečo by sa Panna Mária zjavila trom nevzdelaným deťom a žiadala ich o pokánie? Prečo pri plnení Božej vôle musia trpieť toľkí ľudia v mojom okolí?

Film predkladá otázky, nedáva však jasné odpovede. Naznačuje ich, no pozýva diváka, aby ich hlbšie skúmal – a to najmä vo svojom vnútri. Nie je konfliktný, nesúdi, nemá v úmysle kritizovať neveriacich, no nepriamo poukazuje, že i tak zostávajú niektoré veci jednoducho rozumom nevysvetliteľné a stačí urobiť krok viery, aby človek spoznal viac než len viditeľné. Avšak v živote príde aj konfrontácia medzi vierou v Boha a dobrami tohto sveta. Samy osebe sú pre človeka prospešné, no niekedy je pozvaný sa ich vzdať pre svoju vieru – azda aby potvrdil, že Boh je v jeho živote na prvom mieste? Divákovi jednoducho po filme zostane viac otázok než odpovedí – no to bol zrejme aj jeho zámer.

Fotografie: fara-kezmarok.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *