Home » Archives » Svätý Otec František pozval starých rodičov k revolúcii nežnosti

Svätý Otec František pozval starých rodičov k revolúcii nežnosti

Svätý Otec priniesol posolstvo a tému k druhému ročníku sviatku starých rodičov, ktorý sa slávi čo najbližšie k sviatku svätých Joachima a Anny.

Autor: Mária Kohutiarová

Svätý Otec priniesol posolstvo a tému k druhému ročníku sviatku starých rodičov, ktorý sa slávi čo najbližšie k sviatku svätých Joachima a Anny.

Názov posolstva vychádza zo Žalmu 92: „Ešte aj v starobe budú prinášať ovocie…“ Je mottom sviatku, ktorí budú starí rodičia oslavovať tento rok 24. júna. Pápež v posolstve povzbudzuje starkých, aby mali nádej, že sú darom pre svoje okolie napriek všetkému, čím si prechádzajú, a postoju spoločnosti. Pozýva ich do revolúcie nežnosti, a to práve prostredníctvom modlitby, predovšetkým vlastnými slovami a slovami Písma. Táto modlitba, ako hovorí pápež, sa má stať posilou pre tých, ktorí sú ešte v plnom nasadení života, a zároveň má byť chorálom, ktorý toto spoločenstvo v námahe podopiera.
Pápež pozýva k aktivitám a iniciatíve pri slávení a stretávaní sa so starými ľuďmi v tento deň, a to aj vo farnostiach a spoločenstvách. Zvlášť poukazuje na tých, ktorí sú osamelí vo svojich domovoch alebo domovoch dôchodcov. Plné znenie posolstva Svätého Otca k sviatku starých rodičov pre tento rok je možné nájsť na www.kbs.sk.

zdroj: TK KBS

Fotografie: Spc Vatican

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *