Home » Archives » Cirkevné školy očami riaditeľa arcidiecézneho školského úradu

Cirkevné školy očami riaditeľa arcidiecézneho školského úradu

S pánom riaditeľom arcidiecézneho školského úradu vdp. Jánom Polákom sme sa stretli v apríli. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavostí o fungovaní cirkevného školstva pod správou arcidiecézy.

Autor: Mária Kohutiarová

S pánom riaditeľom arcidiecézneho školského úradu vdp. Jánom Polákom sme sa stretli v apríli. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavostí o fungovaní cirkevného školstva pod správou arcidiecézy.

Opýtali sme sa, čo je jeho úlohou ako riaditeľa školského úradu. Odpovedá nám: „V skratke – riaditeľ zodpovedá za činnosť školského úradu, ktorý je výkonným orgánom zriaďovateľa cirkevných škôl.“ Riaditeľ koná za zriaďovateľa, čiže Trnavskú arcidiecézu, v prípade zriaďovania, spájania alebo vyradenia škôl vyhlasuje výberové konania na funkciu riaditeľa cirkevnej školy, schvaľuje správy škôl a školských zariadení o výchovno-vzdelávacej činnosti, vybavuje žiadosti o preskúmanie rozhodnutia vydaného riaditeľom školy, vybavuje sťažnosti rodičov, organizuje porady riaditeľov škôl, vizituje školy a tak ďalej. Všetko si to vyžaduje komunikáciu s cirkevnými školami, farnosťami, ministerstvom školstva, regionálnym úradom školskej správy, mestami a samosprávnymi krajmi, kde sa nachádzajú cirkevné školy zriadené arcidiecézou.

Čo je potrebné, aby sa mohla zriadiť cirkevná škola? 

Zriadenie školy predstavuje ľudsky, materiálne a administratívne náročný proces. Najlepšie je, keď s iniciatívou vyjdú samotní rodičia, ktorí vnímajú potrebu cirkevnej školy vo svojej farnosti. Je prakticky nemožné zriaďovať cirkevnú školu tam, kde o ňu nie je záujem. Potom je potrebné, aby sa našli vhodné priestory. Jednoduchšie je, keď už existuje nejaká budova, ktorá by sa dala na tento účel využiť, pretože stavať od základu novú školu je finančne veľmi náročné. Potom nasleduje komunikácia s viacerými úradmi a inštitúciami – ako už spomínaný regionálny úrad, mestský úrad, tiež inšpektorát práce, okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, ministerstvo školstva a tak ďalej. 

Kde všade v našej arcidiecéze sa nachádzajú katolícke školy? Je vízia, že by sa zriadili ďalšie? 

V našej arcidiecéze máme katolícke školy vo väčšine dekanátov, okrem dekanátu Smolenice, Galanta, Šaľa a Hurbanovo. Bolo by dobré, keby v týchto lokalitách mohla byť aspoň materská a základná cirkevná škola. V dekanátoch, kde už máme zriadený nejaký druh cirkevnej školy, by bolo ideálne, keby sa mohli zriadiť aj tie typy škôl, ktoré tam ešte chýbajú. Najlepšie je, keď je v blízkosti materská škola, základná škola aj stredná škola. Tak sa môže zachovať celá kontinuita školskej kresťanskej formácie detí a žiakov, čo ich pripravuje do života.

Môže zriadiť cirkevnú školu aj niekto iný ako arcidiecéza? 

Samozrejme. V Trnavskej arcidiecéze máme aj školy zriadené rehoľami, ako sú sestry uršulínky v Trnave a Školské sestry de Notre Dame v Novom Meste nad Váhom. Je tu dokonca jedna materská škola vo Veľkom Mederi, ktorá je zriadená farnosťou. Všetko sú to školy, ktoré majú nezastupiteľnú úlohu v arcidiecéze a s ktorými spolupracujeme.

V čom spočíva spolupráca s týmito školami? 

Stretáme sa napríklad na poradách riaditeľov všetkých katolíckych škôl pôsobiacich na území Trnavskej arcidiecézy a všetky tieto školy majú možnosť čerpať finančné prostriedky zo zbierky pre katolícke školy, ktoré arcidiecéza vyhlasuje každý rok – zvyčajne v januári. Inak administratívne a pedagogicko-organizačné záležitosti si tieto školy riešia so svojím zriaďovateľom, či už je to rehoľa, alebo farnosť. Do toho im nemôžeme vstupovať.

Ako hodnotíte kvalitu škôl zriadených arcidiecézou? 

Závisí to od toho, o akú školu ide. V prípade materských škôl a prvého stupňa základných škôl je indikátorom kvality spokojnosť rodičov a to, ako sa vyjadrujú o škole. V prípade vyššieho stupňa základných škôl a stredných škôl sú to hlavne samotní žiaci a študenti. Kvalita sa, samozrejme, dá hodnotiť podľa záujmu o danú školu, a to zvlášť na miestach, kde majú rodičia detí alebo študenti možnosť vybrať si aj inú školu. Hoci v konkurenčnom prostredí je dôležité dbať na odbornú kvalitu školy, cirkevné školy majú výhodu, že ponúkajú aj duchovný rozmer výchovy a kresťanské hodnoty. Je to pridaná hodnota, ktorá mnohých ľudí priťahuje. Je zaujímavé, že na cirkevné školy sa hlásia neraz aj žiaci, ktorí nie sú pokrstení. Školy zriadené Trnavskou arcidiecézou sú otvorené pre všetkých, pokiaľ sú ochotní rešpektovať kresťanský charakter školy.

Čo sa robí preto, aby bola zabezpečená tá pridaná hodnota na cirkevných školách?

V prvom rade treba spomenúť základnú odlišnosť od štátnych škôl, a síce, že na cirkevných školách sa vyučuje náboženstvo dvakrát do týždňa. Okrem toho cirkevné školy zabezpečujú duchovný program pre žiakov i zamestnancov. Minimálne ide o slávenie svätých omší a organizovanie duchovných obnov, za čo patrí veľká vďaka kňazom, školským duchovným pôsobiacim na cirkevných školách. Duchovný program je však usporiadaný podľa podmienok a osobitostí každej školy. Závisí od toho, či ide o materskú školu, základnú, alebo strednú školu.

Ideálne je, ak sa každý zamestnanec školy dokáže spolupodieľať na vytváraní výchovného prostredia žiakov v kresťanskom duchu. Hovoríme však o ideáli. Keď riaditeľ školy hľadá nového učiteľa, nie je vždy ľahké nájsť človeka, ktorý by bol na dostatočnej odbornej a zároveň aj duchovnej úrovni. Je preto dôležité, aby cirkevná škola bola formačným prostredím, ktoré prispieva k duchovnému rozvoju aj svojich zamestnancov.

Foto: vdp. Jozef Schwarz

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *