Home » Archives » Farnosť Trnava-Prednádražie: Miesto, ktoré si vyvolil Boh

Farnosť Trnava-Prednádražie: Miesto, ktoré si vyvolil Boh

Na rušnom sídlisku Prednádražie si medzi panelákmi Boh vyvolil miesto, ktoré je centrom Božieho milosrdenstva nielen pre Trnavu, ale môžeme povedať, že pre celú Trnavskú arcidiecézu. Ozýva sa tu spev veriacich a za oknami pastoračného centra, ktoré je dočasným miestom na slávenie bohoslužieb, počuť i pracovný ruch. Stretám tu pána farára, kostolníčku, kostolníka, organistu a miništrantov.

Autor: Veronika Litavská, Martina Chylá

Redaktor: Mária Kohutiarová

Na rušnom sídlisku Prednádražie si medzi panelákmi Boh vyvolil miesto, ktoré je centrom Božieho milosrdenstva nielen pre Trnavu, ale môžeme povedať, že pre celú Trnavskú arcidiecézu. Ozýva sa tu spev veriacich a za oknami pastoračného centra, ktoré je dočasným miestom na slávenie bohoslužieb, počuť i pracovný ruch. Stretám tu pána farára, kostolníčku, kostolníka, organistu a miništrantov.

Patrón farnosti: Božie milosrdenstvo

Správca farnosti: vdp. PaedDr. Patrik Katrinec

Počet duší: rozvíjajúca sa farnosť

Dekanát: Trnava

Sväté omše: pondelok až piatok 18.00 h, sobota 9.00 h, nedeľa 9.00 a 10.30 h

História: Myšlienka postaviť kostol na tomto sídlisku je stará viac ako dvadsaťpäť rokov. Dňa 19. marca 1996, na sviatok sv. Jozefa, spoločenstvo veriacich dostalo od arcibiskupa Mons. Jána Sokola súhlas s výstavbou. Začalo sa teda s hľadaním pozemku na kostol s farou, ale zároveň i miesto, kde by sa mohli dočasne slúžiť sväté omše. V roku 2008 bola oficiálne založená farnosť. Práve v tom čase sa šírila úcta k Božiemu milosrdenstvu a v arcidiecéze tento titul nemal ešte žiaden kostol. Preto vtedajší pomocný biskup Dominik Tóth, ktorý bol jeho veľkým ctiteľom, prispel k tomu, že farnosť dostala toto patrocínium. Dočasne sa od tejto doby slúžili sväté omše v jedálni Základnej školy na Mozartovej ulici v nedele a na prvé piatky. Prichádzali tam kňazi z farnosti Trnava-mesto. Po dva a pol roku, keď sa postavilo pastoračné centrum s farou a 14. októbra 2012 ho arcibiskup Ján Orosch požehnal, sa presťahovali zo školy sem. Pastoračné centrum stojí na pomerne novom sídlisku, ktoré sa začalo stavať koncom 60. rokov 20. storočia. V čase založenia farnosti malo Prednádražie vyše trinásťtisíc obyvateľov. Postupne sa sem sťahujú ľudia do nových lokalít, mnohí pochádzajú z iných častí Slovenska. Počet veriacich, najmä mladých rodín, neustále rastie. 

Interiér chrámu: Pokiaľ sa vybuduje nový farský kostol, sväté omše sa slávia v pastoračnom centre, kde je umiestnený veľký obraz Božieho milosrdenstva, ktorý svojimi lúčmi objíma každého, kto do tohto priestoru vstúpi. Súčasťou liturgického priestoru sú i relikvie svätého pápeža Pia X., blahoslaveného Michala Sopočku i kúsok z reverendy svätého Jána Pavla II., ktorú mal na sebe v čase atentátu v roku 1981. Pre veriacich je tu stošesťdesiat miest na sedenie. Rovnako sú tu sochy svätého Jozefa a Panny Márie, ktorých veľkým ctiteľom je pán farár a vedie k tomu aj farnosť.

Zaujímavosti: Pani kostolníčka Majka nám prezradila, že pán farár, ktorý pôsobí vo farnosti tri roky, je veľkým ctiteľom svätého Jozefa. Už pri príchode do farnosti bol jeho spolucestujúcim v aute svätý Jozef (teda jeho socha). Nemohli sme si ho nevšimnúť na prednom sedadle. Od prvého dňa vedie túto farnosť k jeho veľkej úcte. Každú stredu, ak to liturgia dovoľuje, je votívna svätá omša o svätom Jozefovi, dokonca nás naučil aj rôzne nové piesne k úcte tohto svätca. Cítime, že tomuto svätcovi zveril pod ochranu aj úlohu, s ktorou prišiel do tejto farnosti – po mnohých rokoch vybudovať Kostol Božieho milosrdenstva. Vždy zdôrazňuje, že to najdôležitejšie je veľa sa modliť za toto dielo. Aj preto vždy po svätej omši farníci odriekajú modlitbu za stavbu kostola a každý pondelok o 15.00 hod. sa duchovne spájajú v modlitbe korunky na tento úmysel. Ako sa na modernú farnosť patrí – pán farár pravidelne prispieva krátkymi duchovnými zamysleniami na Instagrame. Aj takouto formou povzbudzuje modliť sa deviatnik k svätému Jozefovi či mať úctu k Božiemu milosrdenstvu. Je možné tam aj sledovať, ako náš kostol rastie, čo sa aktuálne deje na stavbe či vo farnosti. Napríklad aj šikovných miništrantov pomáhajúcich pri prácach okolo centra a kostola. Zodpovedne asistujú počas svätých omši a ako rastú – dospievajú –, budia dojem osobných ochrankároch pána farára.

Spoločenstvá a aktivity vo farnosti:

Za organom sedí organista Jožko, ktorý vedie spev. Vo farnosti nechýbajú naši skalní miništranti Jožko, Marek, Tomáš, Dávid a mnohí ďalší. Radi sa stretajú aj mimo svätej omše, či už na brigádach vo farskej záhrade, na rozhovoroch s pánom farárom, alebo za spoločným stolom. Vo farnosti je akolyta a mimoriadni rozdávatelia svätého prijímania, ktorí sú pánovi farárovi nápomocní pri svätých omšiach. Súčasťou farnosti sú aj tri základné školy, stredné školy, vysoká škola a cirkevná škôlka. Ročne sa pripravuje na prvé sväté prijímanie okolo stodvadsať detí. 

Vo farnosti pôsobí Združenie Zázračnej medaily, v rámci ktorého vždy po týždni putujú tri kaplnky Panny Márie po jednotlivých rodinách. Členovia rodín sa modlia za potreby farnosti. Taktiež sú vo farnosti dve ružencové bratstvá. Každú prvú sobotu si vymieňajú jednotlivé tajomstvá posvätného ruženca. Práve táto sobota je pre farnosť slávnostným dňom, keďže pán farár zaviedol fatimské soboty. Modlitby a spevy dotvárajú atmosféru akejsi „púte“ k Panne Márii. Je mesiac máj a farníčky mi pripomínajú: „Pred svätou omšou máme májovú pobožnosť, v mesiaci marec je novéna k svätému Jozefovi, na konci ktorej pán farár odovzdá našu farnosť pod jeho ochranu. V júni sa modlievame pred svätými omšami litánie k Božského Srdcu Ježišovmu a tiež novénu pred sviatkom Božieho milosrdenstva. Každý večer sa duchovne spájame s naším pánom farárom, aby sme odprosovali Pána Boha za naše hriechy, prosíme o Božie zmilovanie, ale i o navrátenie sa ku kresťanskému zmýšľaniu a životu podľa evanjelia. Vždy o 21.00 hodine nám udeľuje eucharistické požehnanie. Aj počas pandémie, keďže máme vestibul pastoračného centra presklený, bola vyložená Sviatosť oltárna. Vo farnosti panuje priateľská a rodinná atmosféra aj vďaka humoru a prívetivosti pána farára Katrinca a jeho verných spolupracovníkov – pána kostolníka Mančáka a pani kostolníčky Novosedlíkovej. Obaja prispievajú k dôstojnému sláveniu svätých omší a k chodu celého centra. Ochotní poslúžiť s pokorou a odovzdanosťou sú vždy k dispozícii. Na prvé sväté prijímanie a sviatosť birmovania sa tu pripravujú deti z viacerých základných škôl. Samotná slávnosť prvého svätého prijímania býva z kapacitných dôvodov v kostole u františkánov, sviatosť birmovania sa uskutočňuje v priestoroch pastoračného centra. Povestné karnevaly či opekačky vo farskej záhrade sú neodmysliteľnou súčasťou farnosti spoločne s ružencovými spoločenstvami a tiež so Združením Panny Márie Zázračnej medaily. Farníci sa pravidelne duchovne spájajú každý pondelok v modlitbe Korunky Božieho milosrdenstva s jediným úmyslom – stavba kostola. Ako výzva sa ponúka opätovné obnovenie speváckeho zboru, aktuálne hľadajúceho vedúcu či vedúceho spevokolu. Mladých rodín s deťmi je na svätých omšiach neúrekom. Po svätej omši ich okrem požehnania čaká aj povestný obľúbený „cukrík“, spomína mladá rodinka. Staršie deti vyzdvihujú „svižnosť“ omší a mládež zo susedného paneláka sa najviac teší ochote pána farára prehodiť im späť loptu z farskej záhrady.

Život farnosti:  

Hlavne teraz, v dobe po covidove, cítiť, že veriaci sa pomaličky vracajú naspäť do farského spoločenstva. Okrem tých starších sa tu objavujú aj nové tváre a nové rodinky, ktoré sa sem prisťahovali. Je vidieť, že farníkom záleží na dostavbe kostola a chcú byť svojmu farárovi nápomocní v jeho úsilí. Obetavo sa starajú o upratovanie priestorov, o kvety, ako i o úpravu záhrady, či radi napečú robotníkom, ktorí v čase-nečase pracujú. Obetaví chlapi radi poslúžia pri ťažších prácach či kosení záhrady. Vo farnosti pôsobí aj detský spevácky zbor Faustínček. Veľkou túžbou veriacich je dokončiť stavbu kostola, ktorá sa začala v Roku sv. Jozefa – 3. mája 2021. Sme vďační Pánu Bohu, že počas apoštolskej cesty na Slovensku Svätý Otec František v Šaštíne požehnal okrem iných aj výstavbu nového kostola na Prednádraží a takto farníkov povzbudil a vlial nádej, že toto dielo, ktoré dostalo jeho požehnanie, bude raz dokončené na slávu Božiu a pre dobro veriaceho ľudu. V súčasnej dobe pokračujú práce na streche kostola, výrobe okien a následne práce v interiéri chrámu. Ako píše farníčka Martina: „Priamo pod našimi oknami sa deje túžobne očakávané dielo – výstavba kostola Božieho milosrdenstva. Naznačuje ho stavebný ruch, zanietený pohyb vdp. Patrika Katrinca po stavbe a farskej záhrade či zaprášené okná na našom byte. Radosť z rastúcej stavby je však obrovská, a tak s láskou opäť umývam naše okná.“

Pán farár obetavo zháňa financie, hľadá možnosti… Vo farnosti pred dvoma rokmi založili aj Občianske združenie Náš Kostol, ktoré je okrem iného veľkou pomocou pri zháňaní financií na stavbu kostola, hlavne 2 % z daní. Farníčka Veronika hovorí: „Chceme poďakovať Arcibiskupskému úradu v Trnave, ktorý podporil stavbu tohto diela sumou 400 000 €, ale aj farnostiam z rôznych častí Slovenska a dobrodincom, ktorí podporujú finančne, ale aj modlitbami a obetami stavbu Kostola Božieho milosrdenstva na Prednádraží. Vďační sme za každý milodar, ktorý dostaneme na podporu tohto Božieho diela, hlavne v tejto náročnej dobe, v ktorej žijeme.“ 

Ako pán farár vníma život v tejto farnosti? „Ide o sídliskovú farnosť, ale cítim od ľudí spolupatričnosť. Stretám tu obetavých a ochotných ľudí. Vidia, ako toto dielo vzniká aj v tejto náročnej dobe, a chcú priložiť ruku k dielu. Som im za to vďačný. S Božou pomocou zvládame výzvy, aby sme tak mohli napísať ďalšiu kapitolu dejín tejto mladej farnosti. Veríme, že toto miesto si vybral Boh, aby odtiaľto – z centra Božieho milosrdenstva našej arcidiecézy – zostúpilo na všetkých Božie požehnanie a milosť. Veď ako povedal Ježiš sestre Faustíne: „Ľudstvo nenájde pokoj, kým sa neobráti s dôverou k môjmu milosrdenstvu.“ (Denníček 300)

Budeme vďační, ak sa rozhodnete podporiť toto dielo.

Číslo účtu: IBAN: SK20 0900 0000 0002 8611 4432 

Foto: archív farnosti

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *