Home » Archives » Rodiny Trnavskej arcidiecézy sa inšpirovali na cestu ku svätosti

Rodiny Trnavskej arcidiecézy sa inšpirovali na cestu ku svätosti

V sobotu 2. júla sa rodiny Trnavskej arcidiecézy podľa priania Svätého Otca Františka – v súvislosti s 10. svetovým stretnutím rodín – stretli spoločne v Križovanoch nad Dudváhom.

Autor: Mária Kohutiarová

V sobotu 2. júla sa rodiny Trnavskej arcidiecézy podľa priania Svätého Otca Františka v súvislosti s 10. svetovým stretnutím rodín – stretli spoločne v Križovanoch nad Dudváhom.

Program od 14.00 h zahŕňal aktivity tak pre mladšie, ako aj staršie deti, motivovaný katechézami svetového stretnutia. Starostlivosť o deti prebrali animátori a skauti z trnavského Oddielu Jána Pavla II. Osobitnou ponukou bol futbalový zápas otcovia proti synom – hralo sa napriek teplu pod dozorom futbalového trénera p. Huttu. 

Nosnou časťou programu boli prednášky a svedectvá kňazov a manželov z rôznych oblastí manželského a rodinného života. Prítomným sa slovkom o prítomnosti Krista v rodine prihovoril kňaz Juraj Schindler, správca Diecézneho pastoračného centra mladých Archa v Bojničkách. Vdp. Grzegorz Oskwarek z rehole pavlínov v Trnave ponúkol inšpirácie pre pastoráciu rodín a manželov, psychológ Mário Schwarz prišiel s témou o efektívnej komunikácii v manželstve. Prednáškou pokračovali manželia Mária a Imrich Schindlerovci, hovorili o prežívaní sexuality v manželstve. Osviežením bolo aj svedectvo hostky – vdovy Henriety Honzovej, členky spoločenstva Marana tha z Prešova, o starostlivosti Boha o jej rodinu v čase, keď je jej manžel už u Pána. Priebežne s programom bežala vo farskom Kostole Svätého kríža adorácia za rodiny, ňou sa aj odovzdaním rodín Ježišovi ukončil popoludňajší program tesne pred svätou omšou. 

Vrcholom stretnutia bola slávnostná svätá omša, ktorú celebroval Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup, spolu s prítomnými kňazmi – vdp. Marošom Lovičom, správcom farnosti, vdp. Lukášom Blažom, svojím sekretárom, vdp. Dušanom Kolenčíkom, kancelárom arcibiskupského úradu a hovorcom Trnavskej arcidiecézy, vdp. Liborom Škriputom, kanonikom, a vdp. Jurajom Schindlerom, správcom Diecézneho pastoračného centra pre mladých Archa. Otec arcibiskup prítomným okrem iného pripomenul, ako chce Panna Mária prísť do každej rodiny, i to, ako je dôležité mať jasné hodnoty v manželstve a rodine. Na záver svätej omše dostalo dvanásť vybraných manželských párov, v súvislosti s textom evanjelia o vyslaní sedemdesiatich dvoch učeníkov, priamo z rúk arcibiskupa vysielací dekrét, ktorým majú prinášať Krista nielen do svojich rodín, ale všade, kde sú. Tieto manželské páry rozdali po požehnaní vyše dvesto dekrétov do prítomných rodín. Slávnosť sa ukončila spoločným agapé na farskom dvore, kde prítomní využili možnosť hovoriť priamo s kňazmi a otcom arcibiskupom o svojich radostiach aj starostiach. 

O občerstvenie, pitný režim, ale aj organizačné záležitosti sa postarali obetaví veriaci z Križovian nad Dudváhom na čele s otcom Marošom Lovičom a pani starostkou Královičovou. Hostí programu, hudobnú zložku a pomoc s promom zabezpečovala redakcia MTA.

Foto: autorka, Morees Gaggi

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *