Home » Archives » Redakcia MTA sa školila pre lepšiu službu diecéze

Redakcia MTA sa školila pre lepšiu službu diecéze

Hoci je redakčný tím malý a začínajúci, vďaka vedeniu redakcie je motivovaný k neustálemu profesionálnemu rastu, čoho dôkazom je už druhé tohtoročné školenie a teambuilding redakcie.

Autor: Mária Kohutiarová

Hoci je redakčný tím malý a začínajúci, vďaka vedeniu redakcie je motivovaný k neustálemu profesionálnemu rastu, čoho dôkazom je už druhé tohtoročné školenie a teambuilding redakcie.

Spoločné vzdelávanie a utužovanie jednoty kolektívu vo videní jedinečnosti každého člena sa začalo 27. júna 2022 v podvečerných hodinách v priestoroch františkánskeho diela CNE v Beckove. Spolu šesť členov redakcie, vrátane dvoch nových externistiek, sa po zaujímavom osobnom predstavení, svätej omši, adorácii a spoločne pripravenej večeri pozreli na tri dokumenty Katolíckej cirkvi, aby objavili posolstvo do svojej redakčnej práce. Zdieľanie a komunikácia nad objavenými pokladmi trvala až do polnoci – a bola veľmi inšpiratívna. Utorkové ráno prinieslo rozcvičku v nečakanom vylosovanom predmete, ktorý museli redaktori autorsky opísať.


Vysokú latku školeniu nastavila sestra Hermana Matláková, ktorá zo svojej praxe vyučovania žurnalistiky na univerzite v Košiciach a v Ružomberku, ako aj zo svojej publikačnej praxe inšpirovala a motivovala redaktorov ku kreativite – predovšetkým pri tvorbe reportáží a rozhovorov. Cvičenia na rozvoj dobrej slovnej zásoby a trefného vyjadrovania postavili redaktorov do strehu a pisateľského nastavenia. Po dobrom obede ich čakala – ako zvyčajne – prax, v rámci ktorej museli – losovaním rozdelení na dve pre nich neznáme miesta – za necelé tri hodiny nahrať a získať materiál na prípravu dobrej reportáže, ba aj niečoho navyše.

Spoločný návrat do CNE bol veľmi nadšený a radostný, oba tímy pripravili výborné podklady, ktoré budú určite inšpiráciou pre čitateľov MTA. Vyhodnotenie vzdelávania v spätnej väzbe dostalo výborné známky a redaktori sa už teraz tešia na ďalšie septembrové školenie, tentoraz v Galante, a to napriek tomu, že už majú povinné zadanie na štúdium ďalšieho dokumentu Cirkvi pre svoju prácu.

Foto: Morees Gaggi

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *