Home » Archives » Bude Antoni Gaudí, „Boží architekt“, svätý?

Bude Antoni Gaudí, „Boží architekt“, svätý?

Slávny španielsky architekt bude od apríla do októbra predmetom výnimočnej výstavy v parížskom múzeu Orsay. Kvôli svojej Sagrade Familii bol svetovo známy Gaudí aj hlboko veriaci umelec, ktorý žil modlitbou a askézou.

Po prvý raz vo Francúzsku sa bude od 12. apríla do 17. júla v parížskom múzeu Orsay konať výstava o jedinečnom svete slávneho španielskeho architekta. Je prenesená z Barcelony a dá nám možnosť vidieť výnimočnú tvorivosť umelca. Ako však pochopiť Gaudího dielo bez jeho spojenia s jeho veľkou zbožnosťou? Neodmysliteľný kľúč na čítanie pre tých, ktorí veria v blahorečenie Gaudího, ktorého proces bol otvorený v roku 2003.

Mladý architekt Gaudí vyštudoval v roku 1874 v Barcelone a dal sa spoznať vďaka svojmu talentu a odvážnej fantázii: krivé línie, farebné mozaiky, výzdoba inšpirovaná prírodou, asymetrie… stal sa majstrom španielskeho nového umenia. Za jeho dielami, z ktorých sedem je zapísaných v svetovom dedičstve ľudstva, sa skrýva duch hlboko kresťanského umelca. 

„Príroda je prvým zdrojom Gaudího inšpirácie. Pozeral sa na ňu nie očami citov, ale videl v nej ruku Stvoriteľa,“ vysvetľuje Enrique Solana, prezident  Gaudího centra v Madride, „Gaudí potvrdzuje, že príroda je jeho majstrom, že je predsieňou Objavu.“ Jeho dielo ospevuje Božie stvorenie, keď mu prepožičiava tok vody, koruny stromov, formy nájdené vo flóre. Gaudí sa napríklad pri tvorbe originálnych päťramenných krížov inšpiroval ovocím cyprusu. Náboženské symboly sú všade – aj v laických dielach, ako napríklad obrubníky cesty v parku Guell, a sú vhodné pomôcť pri modlitbe ruženca.

Gaudí vložil všetko svoje umenie do služby pre slávu Božiu

Najvýznamnejšiemu dielu Sagrada Familia, zahájenému v roku 1883 a dodnes nedokončenému, sa úplne venoval na sklonku života. Postupom času a stavby sa Gaudí čoraz hlbšie ponáral do kontemplácie a denne sa zúčastňoval na svätej omši a svoju vieru posilňoval liturgiou. „Staviam chrám a chrám stavia mňa,“ hovorieval Gaudí, ktorý poňal Sagradu Familiu, nakresliac nebo také, aké mu ho Boh ukázal. Barcelonskí kňazi v nej spoznali „extázu mystiky“.

Hrdinskosť jeho čností poznačila jeho súčasníkov

Gaudí uplatňoval vo svojich dielach sociálnu doktrínu Cirkvi. Bol uznávaný aj za svoju veľkú pokoru. Raz, keď ho chceli odfotografovať, gestom to odmietol: „Nesnažte sa glorifikovať človeka, sláva patrí Bohu.“ Tento slobodný, v začiatkoch sveták, bol presvedčený, že bez sviatostí sa nemožno dať Bohom premeniť. Oddával sa prísnemu životu modlitby, vytrvalosti v práci a nezáujmu o hmotné statky. Zrazila ho električka, keď išiel na svätú omšu, a keďže bol biedne oblečený, nikto ho nespoznal. Poslali ho do nemocnice pre bedárov, kde ako sedemdesiatštyriročný zomrel. 

V roku 1992 bol založený spolok za blahorečenie Antoniho Gaudího, čo súviselo s väčšou otvorenosťou pre kanonizáciu laikov a výslovným želaním Ríma znovu potvrdiť prepojenie umenia a vedy. Ide o hnutie iniciované v roku 1982, keď Ján Pavol II. blahorečil Fra Angelica. Jeho prezident José Manuel Almuzara dúfa, že Boží služobník Gaudí, ktorému už vďačíme za mnohé obrátenia a priazeň, bude uznaný pápežom Františkom za ctihodného. Diecézna fáza bola zakončená v roku 2003 a kauzu má už v rukách Rím.

Modlitba pre súkromnú úctu

Bože, náš Otče, ktorý si dal svojmu služobníkovi architektovi Antonimu Gaudímu veľkú lásku k tvojmu stvoreniu a vrúcnu túžbu imitovať tajomstvá detstva a utrpenia svojho Syna, daj, aby som s pomocou milostí Ducha Svätého aj ja vedel oduševnene konať svoju prácu. Ráč osláviť svojho služobníka Antoniho a daj mi na jeho príhovor milosť, o ktorú ťa žiadam (…). Skrze Ježiša Krista, nášho Pána. Amen.

Ježiš, Mária, Jozef, darujte nám pokoj a chráňte rodinu. (3x)

Autor: Anne Sophie Mennesson

Preklad: Milan Kohutiar

Preklad z portálu Famille Chrétienne

Foto: pinterest.com

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *