Home » Archives » A ten poklad tisíc liet už máme …

A ten poklad tisíc liet už máme …

Ten si my aj verne zachováme – znela velehradská pieseň v Trebaticiach v Kostole sv. Štefana Uhorského na sviatok svätých Cyrila a Metoda. Sviatok solúnskych bratov si obzvlášť ceníme a z iniciatívy nášho pána farára Mgr. Mariána Díreša ho už tretí rok slávime oblečení v krojoch. 

Autor: Kamila Meyer

Ten si my aj verne zachováme – znela velehradská pieseň v Trebaticiach v Kostole sv. Štefana Uhorského na sviatok svätých Cyrila a Metoda. Sviatok solúnskych bratov si obzvlášť ceníme a z iniciatívy nášho pána farára Mgr. Mariána Díreša ho už tretí rok slávime oblečení v krojoch. 

Obohatili životy našich predkov, priniesli im vzácny dar – vieru v blízkom jazyku, zanechali literárne svedectvo, ktorým sa začala éra gramotnosti Slovanov. Rozvinuli aj mnohostrannú organizačnú a kultúrnu činnosť, čím prispeli k celkového pozdvihnutiu nášho národa – to všetko pán farár pripomenul vo svojej homílii s dôrazom na veľkú úctu a množstvo kostolov, ktoré sú im na Slovensku zasvätené.

Otče náš sme sa modlili v staroslovienčine, ako znel pred tými tisícmi rokmi na Veľkej Morave. Vzácny okamih, naše krásne kroje, ktoré sa uchovávajú vďaka starostlivosti Milana Pekaroviča, externého pracovníka Balneologického múzea v Piešťanoch, a oslavná pieseň: Chráň nám mravy, chlieb a reč … Nakoniec sme z plných hrdiel zaspievali slzy vďačnosti do očí tisnúcu slovenskú chrámovú hymnu.

V našej obci máme od 13. mája vzácneho obyvateľa – z iniciatívy Evy Krištofcovej bola pri kostole postavená socha Panny Márie, ktorú požehnal náš pán farár. Vhodne situovaná na bočnej strane chrámu pred sakristiou približuje nebeskú atmosféru a aj nám pripomína ťažké časy korony. Kvôli pandemickým opatreniam sme sa nedostali všetci dnu, preto sme boli vonku na tomto mieste, aby sme mohli byť účastní na svätej omši. 

Pôsobenie našej nebeskej Matky sa prejavilo veľmi rýchlo – 3. júla začala svoju činnosť štvrtá ruža ružencového bratstva Živého ruženca. Dobrým základom bola skupina mladých mamičiek, modliacich sa posvätný ruženec, ktorú viedla Mária Pistorius. K nim sa nadšene pridali manželské páry, pracujúce ženy a doplnili ich ochotné dôchodkyne.

Ukázalo sa, že v Trebaticiach máme veľký potenciál v rozvoji duchovného života a mariánskeho hnutia. S radosťou spievame… prebývaj tu s nami!

Foto: Kamila Meyer

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *