Home » Archives » Tento svet, ktorý funguje zákonom džungle, má byť premenený Kristovou láskou, jeho milosrdenstvom

Tento svet, ktorý funguje zákonom džungle, má byť premenený Kristovou láskou, jeho milosrdenstvom

Dnešná spoločnosť si vyžaduje, aby bol človek ambiciózny, cieľavedomý, aby si stál za svojím názorom a plnil si svoje sny; aby si stanovil a dosahoval svoje životné ciele. Tie však nemusia automaticky podliehať Božej vôli. Ako a na základe čoho má človek spoznať, či jeho životné plány sú totožné s Božími, vysvetľuje generálny vikár Peter Šimko v ďalšom pútavom rozhovore na tému: Ako poznať Božiu vôľu.

Autor: Júlia Kubicová

Dnešná spoločnosť si vyžaduje, aby bol človek ambiciózny, cieľavedomý, aby si stál za svojím názorom a plnil si svoje sny; aby si stanovil a dosahoval svoje životné ciele. Tie však nemusia automaticky podliehať Božej vôli. Ako a na základe čoho má človek spoznať, či jeho životné plány sú totožné s Božími, vysvetľuje generálny vikár Peter Šimko v ďalšom pútavom rozhovore na tému: Ako poznať Božiu vôľu.

Poznanie Božej vôle sa u väčšiny ľudí javí ako večná dilema. Ako je to v súvislosti so životným poslaním človeka?

Moje „ja“ nemám od svojich rodičov, ale stvorené priamo v okamihu počatia Bohom. Svoje základné životné poslanie si preto nevyberáme, ale objavujeme. Sme ako vedci, ktorí skúmali prírodné zákony. Nevymýšľali ich, iba odhaľovali to, čo bolo vopred nadstavené. Nik tu nie je náhodne. Aký je Boží plán so mnou? Ten si nevyberám, je mi daný. Rovnako ako si nikto z nás nevybral svojich rodičov, súrodencov, rasu, národnosť, pohlavie a podobne.

Na základe čoho môžeme spoznať, či naozaj žijeme v súlade s Božím plánom pre náš život? Existujú nejaké smerovky na poznanie Božej vôle?

Ak žijeme v súlade s Božím plánom, v dôsledku toho prichádza vnútorná harmónia do nášho života, teda žijeme v súlade s Božou vôľou. Na splnenie životnej úlohy sme dostali dary, povahu, vlohy, zdravie. Smerovka na spoznanie Božej vôle je Sväté písmo a Ježiš Kristus. Preto nasledujeme Ježiša Krista. On je ten, ktorý dokonale plnil Otcovu vôľu.

Dá sa Božia vôľa poznať aj veľmi konkrétne?

Konkrétne o tom píše svätý Pavol: „Nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa – čo je dobré, milé a dokonalé“ (Rim 12, 2). Nepripodobňujte sa tomuto svetu. Ježiš  sa nepripodobňoval mýtnikom a hriešnikom, aj keď chodil medzi nich. Nezachraňoval ich tým, že by sa s nimi opíjal či nadával. Nebol s nimi rovný v hriechu. Vedel sa prispôsobiť vo všetkom, ale nie v hriechu. Miloval hriešnikov, ponúkal im ako liek pravdu a milosrdenstvo, ale bol radikálny odporca hriechu. Keď chcem niekoho vytiahnuť z hriechu, nemôžem sa doň ponoriť, lebo potom sa budeme topiť obaja. 

Vyžaduje si plnenie Božej vôle niečo špecifické? 

Tento svet, ktorý funguje zákonom džungle, má byť premenený Kristovou láskou, jeho milosrdenstvom. O tom je obnova zmýšľania. Deje sa to tak, že dovolíme, aby nás premieňal Pán. Vyžaduje si to poslušnosť a vernosť Božiemu slovu.

Pri hľadaní Božej vôle často upadáme do pochybností. Čo by sme mali robiť, aby sme boli schopní vnímať Boží hlas?

Pri hľadaní Božej vôle zisťujeme, či je náš život v súlade s Božím zákonom a cirkevnými nariadeniami. Preto sa v pochybnostiach pýtame, čo od nás vyžadujú Božie prikázania a cirkevná tradícia, a uvažujeme, čo je s nimi v súlade a čo sa im podobá. Učiteľský úrad Cirkvi je garantom, aby sme neupadli do pýchy.

Je známe patristické príslovie: Keď čítame Písmo s vierou a úctou, zhovára sa s nami sám Pán. Pán nám takisto posiela do cesty duchovných sprievodcov a sviatosti. Posledným kritériom je rozlišovanie, ktoré nám ukázal Ježiš: podľa ovocia ich spoznáte (Mt 7, 16). Teda dobré je to, čo mi pomáha alebo ma privádza k tomu, aby som viac miloval Boha a blížnych. Hriech, teda morálne zlo, je to, čo ma od toho odvádza. Dobro a hriech vždy vplýva na naše vzťahy.

Treba začať tým, že sa odtrhneme od zhonu a ostaneme v tichu. Až potom sme schopní vnímať hlas svojho svedomia, hlas Božej vôle. 

Mnohí ľudia ani nechcú poznať Boží plán so svojím životom, pretože sa boja, že by bol odlišný ako ten ich. O čo títo ľudia prichádzajú?

Časom pochopia, že nežijú svoj život, ale hrajú sa na niekoho iného. Život takýchto ľudí je jedno veľké divadelné predstavenie. Ešte horšie je, keď zistia, že druhí milujú nie ich, ale hereckú postavu, ktorú stvárňovali. Je uvoľňujúce a upokojujúce, keď vieme, že sme milovaní aj bez spoločenského či kariérneho mejkapu, milovaní niekým, aj keď o nás vie všetko… Preto apoštoli dokázali ostať pokojní aj napriek protivenstvám. Správne ste uviedli, že za nechcením spoznať Božiu vôľu je strach, čo bude potom so mnou, či nestratím kamarátov, biznis, čo o mne budú potom hovoriť… Aj Zlý nahováral prvým rodičom, že Boh im nechce dopriať. Ale je niečo viac, než byť večne milovaný? V jednej našej piesni sa spieva: Ochotný som všetko stratiť, len lásku nie…

 Je možné, aby sa život nejakého človeka úplne vyhol alebo minul Božiemu plánu? 

Pred Bohom nie je kde ujsť. Nedá sa žiť bez Boha, lebo bez neho niet existencie; je možné iba neprijať Boha. Stav duše, ktorá odmieta Boha a nechce prijať jeho plán spásy, je vyjadrený v hriechoch proti Duchu Svätému.

Božia vôľa je, aby sme poznali Boha a boli spasení. Boh nikoho nestvoril, aby prišiel do pekla. Boh je láska a láska nikoho nenúti, aby sa pre ňu rozhodol. Láska dovoľuje ľuďom, aby ju odmietli, ale bude robiť všetko preto, aby boli zachránení. Nik nebude Bohu na druhom svete vyčítať, že pre jeho záchranu neurobil maximum.

Foto: Júlia Kubicová

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *