Home » Archives » Posledná rozlúčka s kardinálom v Ríme

Posledná rozlúčka s kardinálom v Ríme

Dňa 11. 8. 2022 sa vo večnom meste uskutočnila posledná rozlúčka so zosnulým kardinálom Jozefom Tomkom. Svätej omši predsedal dekan kardinálskeho kolégia kardinál Giovanni Battista Re za účasti mnohých kardinálov a biskupov. Účastní boli aj viacerí biskupi a kňazi zo Slovenska. Zádušnej svätej omše bol účastný aj Svätý Otec František.

Autor: Jakub Kohutiar

Dňa 11. 8. 2022 sa vo večnom meste uskutočnila posledná rozlúčka so zosnulým kardinálom Jozefom Tomkom. Svätej omši predsedal dekan kardinálskeho kolégia kardinál Giovanni Battista Re za účasti mnohých kardinálov a biskupov. Účastní boli aj viacerí biskupi a kňazi zo Slovenska. Zádušnej svätej omše bol účastný aj Svätý Otec František.

Homíliu predniesol predsedajúci kardinál Giovanni Battista Re. V úvode spomenul, že sa lúčime s najstarším členom celého kardinálskeho kolégia. Hovoril o jeho vernosti svojmu povolaniu i úlohám vyplývajúcim z rôznych funkcií, ktoré zastával. Dekan kardinálskeho kolégia počas príhovoru formou jeho rozšíreného životopisu poukazoval na kardinálovu osobnosť, na to, kým bol. Spomenul jeho výnimočnú múdrosť a zapálenosť pre vierouku. Hovoril aj o tom, že vzhľadom na režim v ČSSR nemohlo byť veľa Slovákov na biskupskej vysviacke kardinála Tomka, a tak z vôle pápeža bola táto vysviacka v menšej Sixtínskej kaplnke a bola „osobitne slávnostná“. V homílii nezabudol spomenúť ani jeho zastupovanie samotného pápeža na rôznych miestach po svete, čí mal možnosť spoznávať ľudí a podmienky po celom svete. Samotný kardinál Tomko na tieto cesty rád spomínal (pozn. redakcie).
Kardinál Re viackrát citoval Tomkove slová, ktoré mohli byť mnohým povedomé z duchovného testamentu. Spomenul tiež, že zastupoval pápežov aj na dôležitých liturgických sláveniach. Na konci homílie pripomenul dôležitosť modlitby za zosnulého kardinála. Pomohol si aj Ježišovými slovami z evanjelia: „Veríte v Boha, verte aj vo mňa.“ Hovoril, aby sme prosili Boha, aby sme dokončili naše pozemské putovanie v neustálej vernosti Bohu, v čom nám bol zosnulý kardinál Tomko veľkým príkladom.
Na záver svätej omše pápež František viedol rozlúčkový obrad alebo takzvané posledné odporúčanie. Po rozlúčke boli pozostatky kardinála Tomka prevezené vládnym špeciálom na Slovensko do Bratislavy, kde si bude možné zajtra (v piatok) a tiež v sobotu uctiť jeho telesné pozostatky a modliť sa za neho v Dóme svätého Martina. Pohrebné obrady budú v Dóme svätej Alžbety v Košiciach v utorok 16. 8. 2022 o 11.00. Pohrebnú svätú omšu a nasledovné obrady bude viesť kardinál Dominik Duka, emeritný pražský arcibiskup.

Foto: Vatikánsky rozhlas

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *