Home » Archives » Výročná púť k Panne Márii v Trstíne-Hájičku

Výročná púť k Panne Márii v Trstíne-Hájičku

V dňoch 12. – 15. augusta sa v Trstíne-Hájičku konala pravidelná výročná púť ku cti Sedembolestnej Panny Márie.

Autor: o. Peter sabol

V dňoch 12. – 15. augusta sa v Trstíne-Hájičku konala pravidelná výročná púť ku cti Sedembolestnej Panny Márie. Hoci sviatok Sedembolestnej je až v septembri, už dlhodobo sa púť koná o mesiac skôr pri sviatku Nanebovzatia Panny Márie, aby sa predišlo duplicite s národnou púťou v neďalekom Šaštíne, kam ľudia z Trnavy a okolia putujú už niekoľko storočí a mnohí sa cestou zastavujú aj v našom Hájičku s kostolíkom, ktorý je najstarším s titulom Sedembolestnej na Slovensku.
Tento rok sme putovali v piatok 12. k obrázku v horách, kde ľudia počas druhej svetovej vojny dva týždne prežívali v lese, aby tu prečkali prechod frontu. Ako poďakovanie za záchranu života a ochranu Panny Márie umiestnili na jeden zo stromov obraz Panny Márie, Matky ustavičnej pomoci, a na výročie konca druhej svetovej vojny – v máji – sem ľudia prichádzali, aby si pripomínali históriu svojich predkov. Posledné roky sme putovanie k obrázku zaviedli ako súčasť duchovného programu púte v Hájičku, kde sa počas putovania modlíme ruženec, krížovú cestu a potom pri obrázku slávime svätú omšu. Na záver je agapé, malé občerstvenie pre všetkých zúčastnených. Tento rok nás bolo cez sto putujúcich.
V sobotu už pravidelne mávame v Hájičku duchovnú obnovu kňazov nášho Smolenického dekanátu, kde najprv máme mariánske večeradlo, potom svätú omšu. Tento rok bol hlavným celebrantom a kazateľom páter Martin, predstavený komunity pavlínov zo Šaštína. Na záver je spoločný obed v Ambroziáne, čo je cirkevný dom pomenovaný po Mons. Ambrózovi Lazíkovi, niekdajšom trnavskom biskupovi, rodákovi z Trstína.

Nedeľa je už tradične spojená s procesiou s Pannou Máriou od farského kostola v Trstíne do Hájička, kde sa na križovatke spájame s pútnikmi z Bíňoviec, filiálky trstínskej farnosti, pričom sa spoločne modlíme svätý ruženec. Druhá skupina ľudí sa modlí svätý ruženec priamo pri kostolíku v Hájičku. Na slávnostnú svätú omšu, ktorá je vyvrcholením púte, pozývame hostí, kňazov či biskupov, ktorí sú hlavnými celebrantmi a zároveň slávnostnými kazateľmi. Tento rok to bol dp. Mgr. Róbert Vacula, správca farnosti Považany.
Súčasťou tohtoročnej slávnosti bola aj relikvia blahoslavenej Anky Kolesárovej, ktorú sme získali na Turíce tohto roku z Košickej arcidiecézy.
Pripomenuli sme si tiež aj prvú nočnú pôstnu pešiu púť z Hájička do Šaštína v dĺžke približne 38 km, ktorá sa konala 1. apríla, dva týždne pred Veľkou nocou. Prezentácia skrze fotografie a text vypovedala o ochote ľudí obetavo a s pokorou putovať celú noc do národnej baziliky a duchovne sa spojiť s pútnikmi na Morave, ktorí už 25.-krát putovali zo Svatého Kopečka na Hostýn.
Dňa 15. augusta, priamo na sviatok Nanebovzatia Panny Márie, zavítal do našej farnosti dp. Pavol Hudák, rektor Pastoračného centra vo Vysokej nad Uhom, kam putujú stovky najmä mladých ľudí, aby sa povzbudili životným príbehom blahoslavenej Anny Kolesárovej.
Celkovo možno povedať, že tohtoročná púť ponúkla veriacim opäť bohatý duchovný program, kde každý mohol nájsť povzbudenie a obohatenie svojho náboženského života, a verím, že aj tá približne tisícka pútnikov, ktorá každoročne prichádza do Trstína-Hájička z blízkeho i vzdialenejšieho okolia, našla dostatok podnetov na prehĺbenie svojej viery, ktorú budú vyznávať vo svojich farnostiach a prinášať ju svojim najbližším ako živé svedectvo o Bohu, viere, o tom, že v každej dobe sa dá žiť vzťah s Bohom napriek problémom a ťažkostiam, ktoré doba so sebou prináša.

Foto: archív farnosti

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *