Home » Archives » Za dverami cirkevného súdu

Za dverami cirkevného súdu

Len čo sme nahliadli od dverí do jeho kancelárie, usmieval sa na nás. Dojem striktného právnika vôbec nebudil, aj keď má na starosti cirkevný súd. Na slovíčko sme si sadli s vdp. JCLic. Petrom Škultétym.

Autor: Mária Kohutiarová

Len čo sme nahliadli od dverí do jeho kancelárie, usmieval sa na nás. Dojem striktného právnika vôbec nebudil, aj keď má na starosti cirkevný súd. Na slovíčko sme si sadli s vdp. JCLic. Petrom Škultétym.

Čo teda robí cirkevný právnik? Toto slovo vdp. Peter Škultéty  veľmi nepoužíva. Hovorí: „Som zodpovedný za cirkevný tribunál, som súdny vikár. Vyštudoval som cirkevné právo, aby som sa mohol venovať tomu, čo je potrebné v diecéze. Ide o vysluhovanie spravodlivosti, aby sme záležitosti súdneho charakteru vedeli vyriešiť v súlade s cirkevným a Božím právom.“

Keď sme hovorili s právničkou Trnavskej arcidiecézy, jej práca spočívala v uplatňovaní právnych noriem Slovenskej republiky. V čom sa líši cirkevné právo od toho občianskeho? Podľa nášho hostiteľa je občianske právo striktnejšie – toto spravíš, je jasné, že toto je dôsledok. V cirkevnom práve je veľa výnimiek. Je to tým, že najvyšším zákonom je záchrana, spása duší. Sú niektoré predpisy, ktoré sú prísne: ako je suspendovanie, exkomunikácia –, no za svoju prácu na cirkevnom tribunáli sa s takým prípadom ešte nestretol.

Prednosť má v tejto práci, samozrejme, Kódex kánonického práva, čo je riadne hrubá kniha. Sú ešte nejaké iné predpisy, ktorými sa treba v práci cirkevného tribunálu riadiť? Ako nám povedal pán súdny vikár, drvivú väčšinu prípadov tribunálu tvoria manželské kauzy kvôli nulite manželstva, k nim je vydaná samostatná inštrukcia. Takže riadiť sa musia aj ďalšími predpismi, nielen Kódexom kánonického práva. Rozhodovať o nulite manželstva si často vyžaduje prizvať ku kauze aj odborníkov z iných oblastí, ako sú psychológovia alebo psychiatri. Oni vedia zo svojej praxe odborne posúdiť, či v prípade riešenej stránky ide o neschopnosť, nedostatočný rozoznávací úsudok či iné. Diecéza má svojich súdnych znalcov, psychológov či psychiatrov, ktorí dávajú posudky v týchto kauzách, aby pomohli súdnemu tribunálu v rozhodovaní.

Nulite manželstva sa dáva v médiách čoraz väčší priestor. Jedna vec je však právnický pohľad pri riešení opodstatnenia vyhlásenia neplatnosti manželstva, druhý rozmer je postoj kňaza, ktorým vdp. Škultéty je. Kde a prečo vzniká najväčší problém, kvôli ktorému je potrebné riešiť nulitu manželstva, a ako sa dá tomu predísť? Súdny vikár v tom má úplne jasno: dobrou predmanželskou prípravou, aj keď je potrebné nezabudnúť na vzdialenú prípravu do manželstva v rodinách, kde budúci ženíchovia a nevesty vyrastajú. Vdp. Škultéty priznal, že raz ho zavolali sestričky prednášať študentom gymnázia na tému nulity – a zrejme, ako sme zhodnotili, by bolo fajn prezentovať skúsenosti z tejto práce aj pri príprave snúbencov. Nech vedia, na čo si dať pozor, čo robiť a čo nerobiť ešte pred manželstvom… Stojí to za to radšej ukončiť vzťah, ako zažiť takéto manželstvo.

Pýtali sme sa, čo v takom prípade, ak treba riešiť nulitu páru, ktorý osobne pozná alebo sú mu blízki? Vdp. Škultéty hovorí, že pracovník súdu má zostať nezaujatý a objektívny, v takomto prípade sa musí vzdať svojho úradu v danej kauze. Presne takto to stanovuje predpis.

Všeobecne sa o právnikoch hovorí, že nie sú obľúbenými ľuďmi – stalo sa aj tu, že by to niekto „spočítal“ súdnemu vikárovi, ak nebol spokojný s výsledkom šetrenia? Priamo do očí to však nikto súdnemu vikárovi nepovedal, ale mali pár takých stránok, kde po nespokojnosti písali listy: „Hej, tomu nulitu môžete dať, lebo on je známy, má peniaze, a ja som len obyčajný človek…“ No v každom prípade, ak je niekto nespokojný s výsledkom cirkevného súdu, môže sa obrátiť na vyšší stupeň súdu a riešiť kauzu ďalej. Vždy sa dá odvolať až na Rímsku rotu…

Cirkevné právo však nerieši len kauzy manželskej nulity, ale aj prípady kňazov a poriadok v Cirkvi… Podľa vdp. Škultétyho však ide skôr o konzultácie s kňazmi, keď riešia špecifické situácie pri uzatváraní manželstiev. Týka sa to napríklad zmiešaných manželstiev alebo prípadov, ak má jeden z manželov predchádzajúci civilný sobáš.

Opýtali sme sa aj na médiami čerstvo prepieranú tému sexuálneho zneužívania detí a mladých kňazmi – rieši Trnavská arcidiecéza nejaký takýto problém? Vdp. súdny vikár hovorí, že za jeho praxe to bolo len pár prípadov.

Symbol svetského práva je slepý… ako je na tom to cirkevné? Otec Škultéty sa usmeje: „Svetské právo nemá nad sebou Pána Boha, a teda cirkevné právo určite nie je slepé. A na rozdiel od svetského práva sa v cirkevnom dá použiť a aj uplatňuje v niektorých oblastiach milosrdenstvo – ale pritom aj cirkevné právo má svoje striktné pravidlá.“

Je v niečom práca sudcu cirkevného tribunálu zaujímavá či vtipná? Vdp. Škultéty sa usmeje: „Áno, sú aj také chvíle.“ Napríklad mali kauzu, kde stránka žiadala o nulitu manželstva, potom podala žiadosť druhá stránka z iných titulov a potom ešte jednu. Sme zvedaví, či mu všetky tie náročné, ťažké príbehy, citlivé témy a situácie nechodia hlavou, aj keď príde z práce. Vraj nie – urobí si, čo treba, na úrade a na fare či v súkromí už je slobodný človek, ktorý nemyslí na prácu na súde a preberané kauzy. Vybehne na bicykel či na stretnutie s priateľmi a vyvetrá si hlavu…

Foto: Morees Gaggi

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *