Home » Archives » Škola sv. Jozefa oslávila tridsať rokov založenia

Škola sv. Jozefa oslávila tridsať rokov založenia

Štvrtok 21.septembra 2022 bol pre Základnú školu svätého Jozefa v Hlohovci slávnostný a spomienkový zároveň: škola si pripomenula tridsať rokov založenia a úspešného fungovania.

Autor: Mária Kohutiarová

Štvrtok 21.septembra 2022 bol pre Základnú školu svätého Jozefa v Hlohovci slávnostný a spomienkový zároveň: škola si pripomenula tridsať rokov založenia a úspešného fungovania.

Ráno privítala hostí v priestoroch školy pani zástupkyňa Jana Kollárová a pozvala ich na prehliadku priestorov budovy, ktorá sa za posledné roky premenila – predovšetkým podľa slov bývalých zamestnancov školy a zakladajúcej pani riaditeľky – na nepoznanie. Práve oni si spomínali na dosť jednoduché vybavenie školy v jej začiatkoch, niektoré učebne ani nespoznávali. Ich radosťou však bolo, že duch nadšenia a spoločenstva v škole ostal až doteraz. Pýchou školy sú nielen vymaľované priestory a nové podlahy, ale napríklad aj knižnica s oddychovou zónou, ako aj čerstvo posvätená kaplnka školy v centrálnom priestore na poschodí.

Oslava pokračovala slávením svätej omše v Kostole sv. Michala Archanjela v Hlohovci za prítomnosti generálneho vikára Mons. Petra Šimka, ktorý pôvodne slúžil vo farnosti ako kaplán, ako aj riaditeľa arcidiecézneho školského úradu vdp. Jána Poláka, dekana farnosti vdp. Jozefa Schwarza, školského dekana vdp. Patrika Bacigála, predchádzajúceho dekana farnosti vdp. Mareka Jeseňáka, primátora mesta, poslancov a ostatných hostí, učiteľov a žiakov. Mons. Peter Šimko v kázni pripomenul, že okrem rôznych škôl sme všetci prešli školou rodiny, kde sme sa naučili tie najdôležitejšie veci. Aj Ježiš sa cítil prirodzene doma, kde veľa komunikoval a kládol otázky Jozefovi a Márii. Ak sa stal potom vyhľadávaným učiteľom, mal určite dobrý vzor aj vo svätom Jozefovi, patrónovi školy. Práve preto sa cítil aj v chrámovej škole, o ktorej hovorilo evanjelium svätej omše, prirodzene. Každá rodina a každá škola preto majú za úlohu naučiť sa dobre komunikovať – práve takýmto spôsobom sa totiž vytvára spoločenstvo a prijatie. Generálny vikár Mons. Peter Šimko ďakoval učiteľom za všetko, čo robia pre deti v škole, aj keď niekedy to s vyučovaním či deťmi vyzerá ako kríž – no nesmú zabúdať, že za ním je vzkriesenie. Po záverečnom poďakovaní a požehnaní zaznela hymna školy, svätú omšu spevom sprevádzal školský zbor. Program slávnosti pokračoval v mestskom divadle kultúrnym programom.

Foto: Morees Gaggi

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *