Home » Archives » Mons. Peter Šimko: Ruženec nie je amulet

Mons. Peter Šimko: Ruženec nie je amulet

Modlitbu ruženca niektorí považujú za životnú nevyhnutnosť svojej viery, pre iných je nudná. O čom vlastne ruženec je, prečo sa ho modliť, čo ním získavame a kedy „nefunguje“?

Autor: Mária Kohutiarová

Modlitbu ruženca niektorí považujú za životnú nevyhnutnosť svojej viery, pre iných je nudná. O čom vlastne ruženec je, prečo sa ho modliť, čo ním získavame a kedy „nefunguje“?

V Cirkvi máme mnoho modlitieb. Na čo je dobrý ruženec?

Ruženec je život a dielo Ježiša Krista v skrátenej a podstatnej verzii a v modlitbe. Cez ruženec Mária rozpráva o Ježišovi. Kto ti povie o dieťati viac ako mama? Mama je s dieťaťom spojená unikátnym spôsobom od počatia až po večnosť v nebi. Ona pozná detaily, ktoré si ostatní nevšimnú. Cez ruženec v modlitbe sa pozeráme na Ježiša Krista očami Panny Márie. Ona nás vovádza do tajomstva Ježiša Krista tak, ako ho ona sama prežívala.

Ruženec sa zdá byť pre mnohých nudný práve kvôli monotónnemu opakovaniu päťdesiatich Zdravasov. Ako sa ho modliť, aby sa stal ľuďom blízkym?

Ruženec je meditatívna modlitba. Svätý Páter Pio učil veriacich modliť sa ruženec. Vysvetľoval, že sa majú sústrediť na tajomstvá ruženca, ako ich vnímala Panna Mária. Samotné slová modlitby sú ako hudba v pozadí.

Hrozí niečo človeku, ktorý sa nechce modliť ruženec, no nemá problém s inými modlitbami?

Modlitba ako sankcia? To ťažko. Modlitba je milosť a dar. Ruženec je jednou z ciest k Ježišovi, a to cez tú, ktorá ho najlepšie poznala. Je dobré, keď sa modlíme s niekým, kto je blízko Ježišovi, lebo ani sami nevieme, ako sa máme modliť (porov. Rim 8, 26). Modlitba je o vzťahu, nie o pocitoch.

Každá modlitba má svoje ovocie – čo osobitné v milostiach z modlitby ruženca získavajú tí, ktorí sú mu denne verní?

Získavajú vzťah k Ježišovi skrze Máriu. Mária nás vždy volá k svojmu synovi Ježišovi. Ona nikdy nezacláňa Ježiša. A robí všetko preto, aby sme k nemu prišli. Nájdete niečo lepšie na tomto svete ako dobrý vzťah k Ježišovi? Pannu Máriu poznáme tiež ako prostredníčku všetkých milostí. Vieme, že na jej príhovor sa udial prvý zázrak Ježiša v Káne Galilejskej.

Prečo máme osobitný „ružencový“ mesiac? Nestačí silná úcta a vzťah k Panne Márii?

Dni od 15. 8. do 13. 10. sú popretkávané mnohými sviatkami Panny Márie. Je prirodzené, že dieťa, aj keď má silný vzťah k matke, oslávi slávnostnejším spôsobom jej narodeniny, meniny, deň jej sobáša, Deň matiek a podobne. 

Vzťah ruženec a október sa spojil cez víťazstvo kresťanských vojsk nad „neporaziteľnou“ armádou Osmanskej ríše pri Lepante dňa 7. 10. 1571 v jednej z najväčších námorných bitiek vôbec. V tento deň sa každý vojak pred bitkou modlil ruženec. Pápež Pius V. vyzýval všetkých katolíkov, aby sa v tento deň modlili ruženec. Sám pápež sa modlil ruženec spolu s kardinálmi v Bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme. Na príhovor Panny Márie bola Európa zachránená, hoci ľudsky sa zdalo, že je všetko stratené. 

Výnimočné udalosti dávajú vznik výnimočným dátumom a obdobiam. Preto je mesiac október mesiac zasvätený Panne Márii ako Kráľovnej posvätného ruženca.

Existujú rôzne druhy ružencov, každý z nich o sebe tvrdí, že je ten „pravý“ a Matke Božej „najmilší“. Ako sa v tom vyznať?

Matke Božej je najmilšie, keď prichádzame k jej synovi Ježišovi Kristovi. Rozdelenie ružencov na slabšie a silnejšie, najmilšie a podobne vychádza z pohanského zmýšľania. Ruženec predsa nie je amulet.

Mnohí ľudia nosia ruženec zavesený na spätnom zrkadle auta ako amulet. Môže ich ochrániť, aj keď sa ho nemodlia?

Vierou máme prístup k Bohu, ktorý je naším ochrancom. 

Počas obliehania Jeruzalema babylonským kráľom Nabuchodonozorom prorok Jeremiáš vyzýval ľudí, aby sa modlili a obrátili sa k Bohu a nespoliehali sa, že jeruzalemský chrám ich zachráni. Nepočúvali ho, preto Pán dopustil, že chrám bol zničený – a takisto aj ich viera v chrám, ktorá bola bez vzťahu k pravému Bohu.

Teda ak máme vieru v Boha, vieme používať aj naše sväteniny a sú nám na úžitok. Ak máme vieru v predmety, aj keby boli posvätené, takáto viera nás raz sklame.

Pre nás, ľudí súčasnosti, je ťažké naučiť sa sústrediť a ponoriť do tajomstiev jednotlivých desiatkov ruženca. Má takáto modlitba ruženca zmysel a účinok?

Božia milosť pôsobí, aj keď je človek v modlitbe nesústredený. Milosť Božia prichádza, lebo človek sa chce modliť, aj keď je mu ťažko sústrediť sa. A účinok modlitby nie je závislý od nášho pocitu.

Foto: Júlia Kubicová

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *