Home » Archives » Základná škola sv. Jozefa oslávila tridsať rokov od založenia

Základná škola sv. Jozefa oslávila tridsať rokov od založenia

Štvrtok 21. september 2022 bol pre Základnú školu svätého Jozefa v Hlohovci slávnostný a spomienkový zároveň: škola si pripomenula tridsať rokov založenia a úspešného fungovania.

Autor: Mária Kohutiarová

Štvrtok 21. september 2022 bol pre Základnú školu svätého Jozefa v Hlohovci slávnostný a spomienkový zároveň: škola si pripomenula tridsať rokov založenia a úspešného fungovania.

Ráno v priestoroch školy privítala hostí v priestoroch školy pani zástupkyňa Jana Kollárová a pozvala ich na prehliadku priestorov budovy, ktorá sa za posledné roky premenila – predovšetkým podľa slov bývalých zamestnancov školy a zakladajúcej pani riaditeľky – na nepoznanie. Práve oni si spomínali na dosť jednoduché vybavenie školy v jej začiatkoch, niektoré učebne ani nespoznávali. Ich radosťou však bolo, že duch nadšenia a spoločenstva v škole ostal až doteraz. Pýchou školy sú nielen vymaľované priestory a nové podlahy, ale napríklad aj knižnica s oddychovou zónou, ako aj čerstvo posvätená kaplnka školy v centrálnom priestore na poschodí.

Oslava pokračovala slávením svätej omše v Kostole sv. Michala Archanjela v Hlohovci za prítomnosti generálneho vikára Mons. Petra Šimka, ktorý pôvodne slúžil vo farnosti ako kaplán, ako aj riaditeľa Arcidiecézneho školského úradu v Trnave vdp. Jána Poláka, dekana farnosti vdp. Jozefa Schwarza, školského dekana vdp. Patrika Bacigála, predchádzajúceho dekana farnosti vdp. Mareka Jeseňáka, primátora mesta, poslancov a ostatných hostí, učiteľov a žiakov. Mons. Peter Šimko v kázni pripomenul, že okrem rôznych škôl sme všetci prešli školou rodiny, kde sme sa naučili tie najdôležitejšie veci. Aj Ježiš sa cítil prirodzene doma, kde veľa komunikoval a kládol otázky Jozefovi a Márii. Ak sa stal potom vyhľadávaným učiteľom, mal určite dobrý vzor aj vo svätom Jozefovi, patrónovi školy. Práve preto sa cítil aj v chrámovej škole, o ktorej hovorilo evanjelium svätej omše, prirodzene.

Každá rodina a každá škola majú preto za úlohu naučiť sa dobre komunikovať – práve takýmto spôsobom sa totiž vytvára spoločenstvo a prijatie. Generálny vikár Mons. Peter Šimko ďakoval učiteľom za všetko, čo robia pre deti v škole, aj keď niekedy to s vyučovaním či s deťmi vyzerá ako kríž – no nesmú zabúdať, že za ním je vzkriesenie. Po záverečnom poďakovaní a požehnaní zaznela hymna školy, svätú omšu spevom sprevádzal školský zbor. Program slávnosti pokračoval v mestskom divadle kultúrnym programom.

Foto: Morees Gaggi

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *