Home » Archives » Posolstvo pápeža Františka k Svetovému dňu modlitieb za starostlivosť o stvorenstvo

Posolstvo pápeža Františka k Svetovému dňu modlitieb za starostlivosť o stvorenstvo

Pápež František vydal posolstvo k Svetovému dňu modlitieb za starostlivosť o stvorenstvo, ktorý je 1. septembra 2022. Jeho názov je „Počúvaj hlas stvorenstva“ a vyzdvihuje naliehanie, ale aj nádej.

Autor: Soňa Krajčovičová

Pápež František vydal posolstvo k Svetovému dňu modlitieb za starostlivosť o stvorenstvo, ktorý je 1. septembra 2022. Jeho názov je „Počúvaj hlas stvorenstva“ a vyzdvihuje naliehanie, ale aj nádej.

Toto posolstvo predstavili novinárom v Tlačovom stredisku Svätej stolice prefekt Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj kardinál Michael Czerny, SJ, predstaviteľka Medzinárodnej únie ženských generálnych predstavených rehoľná sestra Mary John Kudiyiruppilová, SSpS, a predstaviteľka Hnutia Laudato si´ Christina Leañová. Kardinál Czerny pripomenul dôležitý význam nadchádzajúcich samitov COP27 a COP15 venujúcim sa zmene klímy a biodiverzite. Cieľom je obmedziť nárast teploty na 1,5 °C a vytvoriť z polovice zeme a oceánov chránené oblasti. Zároveň bolo zverejnené aj logo k tohtoročnému Času stvorenstva, ktoré sa začína Svetovým dňom modlitieb za starostlivosť a stvorenstvo 1. septembra a končí sa sviatkom svätého Františka z Assisi 4. októbra. Logo znázorňuje horiaci ker, ktorý zakrýva zemeguľu. Okrem tohtoročného motta: „Počúvaj hlas stvorenstva“ odkazuje aj na úryvok z Knihy Exodus (Ex 3, 1 – 12) o tom, ako sa Boh zjavil Mojžišovi v horiacom kríku. 

Svätý Otec v úvode svojho posolstva píše:

„Drahí bratia a sestry! Počúvaj hlas stvorenia je témou a pozvánkou tohtoročného Času stvorenstva. Je to osobitný čas pre všetkých kresťanov, aby sa spoločne modlili a starali o náš spoločný domov.

Ak sa mu naučíme načúvať, všimneme si v hlase stvorenstva akýsi nesúzvuk. Na jednej strane je to lahodná pieseň oslavujúca nášho milovaného Stvoriteľa, na druhej strane je to trpký výkrik ponosujúci sa na zlé zaobchádzaním zo strany ľudí.“

Ako píše Svätý Otec, „ide o to, aby sme zmenili modely spotreby a výroby, ako aj životný štýl, smerom k väčšej úcte voči stvorenstvu a smerom k celistvému ľudskému rozvoju všetkých ľudí súčasnosti i budúcnosti, rozvoju založenému na zodpovednosti, na rozvážnosti, na solidarite a na pozornosti voči chudobným a budúcim generáciám“.

Pápež v posolstve navrhuje štyri kľúčové zásady:

1. „Vytvoriť jasný etický základ pre transformáciu, ktorú potrebujeme na záchranu biodiverzity.

2. Bojovať proti strate biodiverzity, podporovať jej zachovanie a obnovu a trvalo udržateľným spôsobom napĺňať potreby ľudí.

3. Podporovať globálnu solidaritu vzhľadom na skutočnosť, že biodiverzita je globálnym spoločným dobrom, ktoré si vyžaduje spoločný záväzok.

4. Postaviť do centra ľudí v zraniteľných situáciách vrátane tých, ktorí sú najviac postihnutí stratou biodiverzity, ako sú pôvodní obyvatelia, starší ľudia a mládež.“

V posolstve zaznieva aj silná výzva, ktorú pápež František adresoval spoločnostiam drancujúcim životné prostredie. V mene Boha žiadal, aby veľké ťažobné spoločnosti – banské, ropné, lesnícke a realitné či poľnohospodárske – neničili lesy, mokrade a hory a neznečisťovali rieky, moria a potraviny. Poukázal aj na ekologický dlh. Nakoniec vyzval, aby sme sa modlili za samity COP27 a COP15 a snažili sa zlepšiť svoj prístup k prírode.

Zdroj: www.cirkev.cz, www.tkkbs.sk

Foto: unsplash.com

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *