Home » Archives » Františkáni v Hlohovci slávili titul kostola

Františkáni v Hlohovci slávili titul kostola

Dňa 1. 11. 2022 na Sviatok všetkých svätých sa vo františkánskom Kostole všetkých svätých počas svätej omše o 11.00 slávilo patrocínium kostola, čiže jeho titul. Hlavným celebrantom a zároveň slávnostným kazateľom bol páter Daniel František Berta, OFM, pôsobiaci v Trnave.

Autor: Lucia Froncová

Dňa 1. 11. 2022 na Sviatok všetkých svätých sa vo františkánskom Kostole všetkých svätých počas svätej omše o 11.00 slávilo patrocínium kostola, čiže jeho titul. Hlavným celebrantom a zároveň slávnostným kazateľom bol páter Daniel František Berta, OFM, pôsobiaci v Trnave.

Koncelebrovali páter gvardián Augustín Peter Hlavina, OFM, a hlohovský kaplán vdp. Samuel Sádecký. Páter Augustín Hlavina, OFM, na úvod privítal pátra Daniela Bertu, OFM, a spomenul, že ich spája to, že sú východniari. Spolu pred vyše dvadsiatimi rokmi začínali svoju formáciu v tomto kostole v Hlohovci, spolu študovali na vysokej škole a spolu boli aj vysvätení za kňazov. Slávnostný kazateľ vo svojej homílii spomenul, že slávenie Všetkých svätých je o to výnimočnejšie, že je to aj titul tohto kostola. Svätosť udeľuje Boh za plnohodnotný život tu na zemi. Aj my by sme mali kráčať týmto smerom. Byť svätým totiž znamená snažiť sa plniť to poslanie, ktorým nás Boh obdaroval. Uctievame si nielen svätých, ktorých životopisy poznáme, ale všetkých, ktorí sú v nebi. Môžu byť medzi nimi aj naši známi. Je to aj výzva pre nás, že i my môžeme byť svätí. My sa toho však bojíme, lebo máme svoje chyby a padáme, pritom svätí boli takí istí, ako sme my. Pomôcť nám môžu aj blahoslavenstvá, ktoré sú posolstvom o šťastí. Svätosť spočíva v neustálom začínaní a neustálej práci na sebe. Svätosť je povolaním každého z nás, aby sme plnili poslanie, ktoré nám zveril Boh, aby sme sa stávali blahoslavenými a tak sa približovali k nášmu cieľu, ktorým je spoločenstvo s Bohom v nebi. Slávnosť bola obohatená o bohatú asistenciu miništrantov, spev miestneho chrámového zboru i o nesenie obetných darov z rúk členov Združenia kresťanských seniorov a terciárov. Na záver páter Augustín Hlavina, OFM, poďakoval hlavnému celebrantovi za povzbudivé slová a daroval mu knihu o hlohovskom kláštore. Páter Daniel Berta, OFM, na záver všetkým udelil slávnostné požehnanie.

Foto: Autorka

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *