Home » Archives » Združenie kresťanských seniorov v Hlohovci si uctilo svojich jubilujúcich členov

Združenie kresťanských seniorov v Hlohovci si uctilo svojich jubilujúcich členov

Mesiac október býva nazývaný aj mesiacom úcty k starším. Pri tejto príležitosti si Združenie kresťanských seniorov v Hlohovci dňa 24. 10. 2022 pripravilo program, ktorý bol zameraný na životné jubileá ich členov.

Autor: Lucia Froncová

Mesiac október býva nazývaný aj mesiacom úcty k starším. Pri tejto príležitosti si Združenie kresťanských seniorov v Hlohovci dňa 24. 10. 2022 pripravilo program, ktorý bol zameraný na životné jubileá ich členov.

Program sa začal o 15.00 svätou omšou vo františkánskom Kostole všetkých svätých. Hlavným celebrantom bol páter gvardián Augustín Hlavina, OFM, koncelebroval hlohovský dekan vdp. Jozef Schwarz. Ten vo svojej homílii hovoril o význame starších ľudí v dnešnej dobe. Sú to ľudia, ktorí už toho veľa zažili, a preto vedia prijímať nové veci s väčším pokojom a rozvahou. Aj Sväté písmo nás učí k úcte k starším, ktorí majú byť pre mladších príkladom. Spomenul aj to, ako sa so seniormi spoločne rád stretáva pri rôznych príležitostiach, a zaželal im ešte veľa zdravia a Božieho požehnania. Po svätej omši vedúca Združenia kresťanských seniorov v Hlohovci, pani Daniela Ďuricová, odovzdala jubilujúcim členom pamätné listy spolu s malým darčekom. S kultúrnym programom seniorov potešili žiačky zo Základnej umeleckej školy v Hlohovci pod názvom „Music no Limit“ pod vedením Margity Teplanskej a Ernesta Dömeho. Zahrali aj mnohé ľudové piesne, ktoré si mohli všetci účastní spolu s nimi zaspievať. Prítomným sa prihovoril aj pán dekan Jozef Schwarz či primátor mesta Hlohovec Ing. Miroslav Kollár spolu s manželkou. Pre všetkých členov bolo pripravené aj bohaté pohostenie. Združenie kresťanských seniorov v Hlohovci má aktuálne dvesto členov, ktorí sa svojou obetavou službou aktívne zapájajú do života farnosti, či už účasťou na liturgických slávnostiach, prinášaním obetných darov alebo chystaním občerstvenia. Stretávajú sa v priestoroch kláštora a organizujú spoločné výlety za poznaním krás Slovenska. 

Foto: Lucia Froncová

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *