Home » Archives » Trnavskú novénu otvoril homíliou František Trstenský

Trnavskú novénu otvoril homíliou František Trstenský

Záver cirkevného roka na Slovensku patrí tradične Trnavskej novéne, ktorá tohto roku ponúka inšpiráciu encyklikou Fratelli tutti – Všetci bratia.

Autor: Mária Kohutiarová

Záver cirkevného roka na Slovensku patrí tradične Trnavskej novéne, ktorá tohto roku ponúka inšpiráciu encyklikou Fratelli tutti – Všetci bratia.

V nedeľu večer o 18.00 h sa v Bazilike svätého Mikuláša začala tohtoročná Trnavská novéna slávnostným vstupným sprievodom, počas ktorého preniesli milostivý obraz Trnavskej Panny Márie na hlavný oltár baziliky. Po úvodných spievaných Loretánskych litániách a modlitbe k Trnavskej Panne Márii vdp. Jozef Gallovič, dekan mesta Trnava, predstavil tému novény a privítal hostí, osobitne kazateľa prvého dňa novény – vdp. Františka Trstenského z Kežmarku, známeho biblistu. Mons. Ján Orosch v úvodnom slove pripomenul silnú ochranu Trnavy nielen počas nájazdov Turkov, politických či spoločenských zvratov, ale aj počas druhej svetovej vojny – Trnava bola jediným mestom, ktoré nebolo vôbec bombardované. Vdp. Trstenský ako kazateľ otvoril tému „Boží plán stvorenia človeka z lásky a pre lásku“.  Pripomenul, ako sú pre biblistov dôležité prvé slová textu, v tomto prípade Knihy Genezis, ktorá hovorí o počiatku. Aký dôležitý je začiatok v našich životoch! Pre manželov je takým začiatkom ich svadobný deň, ich manželský sľub, od ktorého sa odvíja príbeh ich manželskej lásky. Preto sa aj my potrebujeme vracať k počiatku svojho stvorenia, keď Boh žasol nad tým, ako vytvoril muža a ženu a mal z toho obrovskú radosť. Bol zamilovaný do stvorenia a neprestáva mu prejavovať svoju lásku. Túto radosť z lásky máme podľa kazateľa stále žiť ako kresťania a má byť zjavná z nášho správania sa. Sme stvorení na Boží obraz, na jeho podobu – a tú istú podobu potrebujeme nachádzať v druhých. To je tiež dôvod prejavovať lásku voči nim podľa Ježišových slov „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto najmenších…“. Našou úlohou je teda prostredníctvom radosti a prijatia v láske vytvoriť zo sveta domov, kde sa budú cítiť všetci prijatí.  

Svätá omša bola sprevádzaná hudobným doprovodom zboru Hrubáci a tiež organovou hrou Stanislava Veselského st. a jeho syna Stanislava ml. 

Foto: Juraj Švec

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *