Home » Archives » Na Trnavskej novéne sa i tento rok odovzdávala Ruža sv. Alžbety

Na Trnavskej novéne sa i tento rok odovzdávala Ruža sv. Alžbety

Zvykom je uprostred Trnavskej novény v deň sviatku svätej Alžbety Uhorskej dať do pozornosti tých, ktorí dávajú do služby Cirkvi čas a srdce. Slávnostným kazateľom v piaty deň novény (17. novembra 2022) bol generálny vikár Bratislavskej arcidiecézy Mons. Daniel Ižold. Liturgiu svätej omše slávil spolu s hostiteľom novény Mons. Jánom Oroschom, trnavským arcibiskupom, emeritným arcibiskupom Mons. Jánom Sokolom a početnými kňazmi.

Autor: Mária Kohutiarová

Zvykom je uprostred Trnavskej novény v deň sviatku svätej Alžbety Uhorskej dať do pozornosti tých, ktorí dávajú do služby Cirkvi čas a srdce. Slávnostným kazateľom v piaty deň novény (17. novembra 2022) bol generálny vikár Bratislavskej arcidiecézy Mons. Daniel Ižold. Liturgiu svätej omše slávil spolu s hostiteľom novény Mons. Jánom Oroschom, trnavským arcibiskupom, emeritným arcibiskupom Mons. Jánom Sokolom a početnými kňazmi.

Slávnostný kazateľ Daniel Ižold v homílii rozobral bratstvo na základe prvého čítania o stretnutí Jozefa Egyptského so svojimi bratmi pri nákupe obilia. Apeloval na to, že bratstvo znamená prijatie a zabudnutie na ublíženia či rany. Jeho pravdivé žitie dokáže stmeliť aj také názorové a národnostne rozdielne skupiny, ako boli Tutsiovia a Hutuovia v príbehu na konci homílie. Vzájomný rešpekt a objavovanie darov vie zmazať akúkoľvek deliacu čiaru – a tomu sa potrebujeme učiť.

Na záver svätej omše bolo predstavenie laureátov ceny Ruža svätej Alžbety, ktorú tento rok dostali aj manželské páry. Trnavský arcibiskup Ján Orosch uviedol toto rozhodnutie ako pokračovanie vo vzore života svätice, ktorá napriek dohodnutému politickému manželstvu mala príkladný vzťah so svojím manželom Ľudovítom. Poznamenal, že dobre žité manželstvo je darom pre široké okolie, nielen pre nich samých a ich rodinu.

Tento rok teda ocenenie prevzali: pán Oto Cisár in memoriam a jeho manželka pani Mária zo Zvončína, pán Cisár bol dlhoročným kostolníkom. Pani Viera Kolláriková in memoriam za službu v katedrále, ocenenie prevzala jej dcéra. Pán František Danko s manželkou pani Štefániou z Dechtíc za pomoc pri oprave kostola a dlhoročné vedenie zboru. Manželia Peter a Katarína Hlbockí z Farnosti sv. Cyrila a Metoda v Piešťanoch, okrem iného rodičia ôsmich detí. Manželia Pavol a Stanislava Kudláčoví z Trstína, rodičia siedmich detí, manželia Miroslav a Helena Sobotoví z Bíňoviec. Z Trnavy boli za rodinný život ako rodičia siedmich detí a za službu iným manželským párom ocenení manželia Ferdinand a Iveta Vyskočoví.

Pani Mária Čerešňáková z Naháča dostala ocenenie ako dlhoročná kostolníčka, rovnako ako pán Miroslav Barčák zo Zelenča. Za službu organistu dostal ocenenie pán Peter Sedlák z Voderád a pani Marta Poturnayová z Veľkých Kostolian za starostlivosť o kostolnú bielizeň a tiež za dlhoročné opatrovanie manžela. Z Dubovian ocenenie prevzal pán Jozef Šajtlava za prípravu liturgických slávností. Mimo Trnavskej arcidiecézy „putovalo“ ocenenie do Dunajskej Lužnej pani Irene Synákovej, ktorá dlhé roky šije oblečenie kňazom a miništrantom. Dôležitým bodom pre udelenie ocenenia bol aj fakt, že organizuje zbierky potravín pre chudobných.

Nakoniec boli ocenení i všetci lekári, sestričky, členovia záchrannej služby a zdravotnícky aj nezdravotnícky personál za obetavé nasadenie počas pandémie koronavírusu, neraz až za hranice ľudských síl a s rizikom ochorenia, čo bola skutočne služba podľa vzoru svätej Alžbety. Ocenenie za nich prevzal predseda Regionálnej lekárskej komory pán MUDr. Peter Pekarovič.

V sobotu 19. novembra, počas predpoludňajšej svätej omše slávenej v maďarčine pre veriacich Trnavskej arcidiecézy hovoriacich týmto jazykom, boli Ružou svätej Alžbety ocenení ešte traja laureáti. Pani Mária a jej manžel pán Imre Takácsoví z Váhoviec dostali ocenenie za službu kostolníkov vo váhovskom kostole a obetavú prácu na jeho obnove. Ocenenie dostala i pani Etelka Kozmér, kostolníčka kostola v Kajali, ktorá bola veľkodušná pri službe okolo chorých, pričom sa zapájala aj do obnovy kostola.

Trnavský arcibiskup Ján Orosch pripomenul, aby sme sa nebáli nominovať ľudí, ktorí nezištne slúžia a dávajú svoj čas a sily pre druhých, aby sme mali pred očami ich vzor.

Foto: Print Screen Youtube / TV LUX, Mária Kohutiarová

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *