Home » Archives » Rodinná adventná abeceda

Rodinná adventná abeceda

Milí rodičia, do rúk sa vám dostala Rodinná adventná abeceda. Je určená rodinám, ktoré majú doma škôlkara či školáka na prvom stupni. Obsahuje 24 impulzov na aktivity. Sú navrhnuté tak, aby vám pomohli objaviť bohatstvo vašej rodiny a stávať sa betlehemom. Veď uprostred každej rodiny chce byť Kristus vtelený. Chce sa v nej narodiť a posväcovať jej členov, aby si túto jeho lásku odovzdávali a zažívali každý deň. Aktivity sú preto navrhnuté tak, aby v tomto cieli rodine pomohli, nevyčerpávajú hierarchicky túto oblasť, sú len vybranými impulzmi. Upriamujú teda pozornosť na niektoré zvolené hodnoty rodiny, ktorá sa snaží rásť v láske, a poukazujú na to, že rodina je darom. Zároveň môžu slúžiť ako pomôcka na objavenie prítomnosti samotného Boha vo vnútri vašej rodiny a pomôcť nájsť spôsob, ako každodenne otvoriť dvere vteľujúcej sa Božej láske. Rodina, staň sa betlehemom, kde môžeš vidieť, počuť, zažiť radostné: GLÓRIA IN EXCELSIS DEO.

Autor: Katarína Mazánová-Plevová

Milí rodičia, do rúk sa vám dostala Rodinná adventná abeceda. Je určená rodinám, ktoré majú doma škôlkara či školáka na prvom stupni. Obsahuje 24 impulzov na aktivity. Sú navrhnuté tak, aby vám pomohli objaviť bohatstvo vašej rodiny a stávať sa betlehemom. Veď uprostred každej rodiny chce byť Kristus vtelený. Chce sa v nej narodiť a posväcovať jej členov, aby si túto jeho lásku odovzdávali a zažívali každý deň. Aktivity sú preto navrhnuté tak, aby v tomto cieli rodine pomohli, nevyčerpávajú hierarchicky túto oblasť, sú len vybranými impulzmi. Upriamujú teda pozornosť na niektoré zvolené hodnoty rodiny, ktorá sa snaží rásť v láske, a poukazujú na to, že rodina je darom. Zároveň môžu slúžiť ako pomôcka na objavenie prítomnosti samotného Boha vo vnútri vašej rodiny a pomôcť nájsť spôsob, ako každodenne otvoriť dvere vteľujúcej sa Božej láske. Rodina, staň sa betlehemom, kde môžeš vidieť, počuť, zažiť radostné: GLÓRIA IN EXCELSIS DEO.

Hmatateľným výsledkom tohto projektu je nápis Glória in excelsis Deo. Vytvoríte ho z priložených písmen, ktoré navlečiete na špagátik či prilepíte na stuhu, či inak umiestnite na Štedrý večer k svojmu betlehemu, slávnostnému stolu alebo modlitbovému kútiku.


Prevedenie. Každá rodina je jedinečná a  sama si volí spôsob, akým si aktivity bude prechádzať. Nie je nevyhnutné dotknúť sa všetkých písmenkových impulzov. Chýbajúce písmenká pokojne doplníte naraz na Štedrý deň s tým, že kratučko predstavíte zmysel symbolu. Môžete sa teda rozhodnúť, či už len pre niektoré (vám najužitočnejšie) úlohy, či pre viaceré aktivity na nedeľné popoludnie alebo dokonca ich použijete ako každovečernú modlitbovú súčasť. Podľa miery zapojenia sa a počtu členov vám môžu aktivity trvať desať alebo aj tridsať minút. Dôležité je, aby sme deťom i sebe pripomenuli hlavnú myšlienku: Boh – Láska sa v našej rodine tiež vteľuje a rodí aj vďaka tebe. „Zažité“ písmenká si môžete zdobiť, maľovať alebo ich nechať tak, ako sú. Vrelo odporúčame spojiť aspoň niektoré aktivity s modlitbou, čo len krátkou, vychádzajúcou z optiky daru a príležitosti žiť radostné spoločenstvo u vás doma. Štedrovečernú slávnostnú modlitbu budú možno vďaka niektorým písmenkám chcieť deťúrence pripraviť aj samy. 🙂 

A ešte jeden tip: Pri modlitbe alebo jednotlivej aktivite si pravdepodobne spomeniete aj na niektorý konkrétny zážitok, prípadne si ho nanovo vytvoríte. Fotka bude vhodným doplnením nápisu, ako aj vás, klaňajúcich sa v Betleheme. 

Písmenká. Priložené písmená nápisu si vystrihnite. Prečítajte si aktivity, ktoré sa spájajú s jednotlivými písmenkami. Obsahujú navrhované aktivity tie myšlienky, ktoré vy vnímate ako dôležité odovzdať svojim deťom? Ak nie, upravte si úlohy podľa svojej potreby. 

Hviezdy. Vystrihnite si „betlehemské“ hviezdy. Budú slúžiť ako poďakovanie a upriamenie rodiča či dieťaťa na situáciu, vďaka ktorej ste si uvedomili, že Boh sa znovu narodil medzi ľuďmi. Zistili ste, že vaše dieťa chcelo potešiť niekoho, kto bol smutný? Prilepte mu hviezdičku nad posteľ a poďakujte sa mu pri večernej modlitbe za povzbudenie, ktoré vám takto dalo. Možno sa aj vám zjaví hviezdička napríklad za trpezlivosť, veď aj manžel/ka či staršie dieťa majú často vynikajúce oči. Môžete vyzdvihnúť aj niektorú situáciu z minulosti. Hviezdičky môžete využiť ešte počas Adventu (s písmenkami budú hviezdičky tvoriť 24 decembrových impulzov) alebo pokojne až počas Vianočného obdobia (preto je niekoľko hviezdičiek navyše). 

Požehnané, radostné objavovanie!

1. D – darček. Darček je symbolom oslavy. Rodina, ktorá sa stáva betlehemom, spolu oslavuje. A to nielen narodeniny a meniny, ale aj svoje úspechy a prekonanie ťažkostí. Čo by na poriadnej oslave nemalo chýbať? Čo by bolo príjemné mať na menšej oslave, ktorou by sme kedykoľvek v týždni oslávili nejaký úspech? 

Hravá aktivita: Pripravte si krátky, vymyslený, len nakreslený „fotoalbum“. Na papier si načrtnite niekoľko fotiek spomínaných typov osláv s vami ako oslávencami a dopíšte popis k fotke s krátkou vymyslenou spomienkou na to, prečo sa konala a čo na tej oslave oslávencovi dobre padlo.

G – gombík. Gombík je symbolom odpustenia. V rodine, ktorá sa stáva betlehemom, sa učíme navzájom si odpustiť. Možno sme sa rozišli v hádke, nepomoci, neprijatí… môžeme sa však znova spojiť v odpustení. Stačí úprimne povedať „prepáč“ a ospravedlnenie aj skutočne prijať. Ako to u nás vyzerá s ospravedlnením? Spomínam si na niečo?


Hravá aktivita: Kto rýchlejšie zapne sveter na gombíky? Skúste to aj so zatvorenými očami. 

R – náročnosť. Rodina, ktorá sa stáva betlehemom, spolu prežíva aj ťažké a náročné situácie. Písmeno je R často symbolom ťažkých vecí, veď kým sme sa ho naučili, poriadne sme sa potrápili. Láska sa v rodine narodí aj vtedy, keď si ťažkosti priznáme a navzájom si pomôžeme zabojovať. Spomínate si na takú situáciu?

Hravá aktivita: Napíšte si na papier tri rozličné jazykolamy. Dokážete ich bez chyby zopakovať trikrát po sebe? Ak si trúfate, skúste ešte niečo ťažšie: spraviť pri stene stojku a slamkou odpiť z pohára.

S – stôl. Rodina, ktorá sa stáva betlehemom, spolu stoluje. Pri stole predsa zdieľa svoje myšlienky, zážitky, trávi spolu čas poznávaním života toho druhého. 

Hravá aktivita: Poskladaj okrasné obrúsky do tvaru, ktorý si ešte neskúšal, alebo si vyrobte na obrúsky okrasné obruče z tvrdého papiera či plsti.

E – emócie. V rodine, ktorá sa stáva betlehemom, si navzájom všímame, ako sa máme. Viete, prečo sú emócie také dôležité? Pomáhajú nám sa o sebe či tom druhom niečo dozvedieť, zistiť, čo naozaj potrebujeme. 

Hravá aktivita: Mamka zahrá/deťom pošepne emóciu (strach, bolesť, radosť, smútok, sklamanie…) a ostatní hádajú. Využite mimiku či gestikuláciu. Aké emócie ste dnes prežili a čo ich spôsobilo?

Ó – symbol údivu, pochvaly, radosti. Rodina sa stáva betlehemom, keď si navzájom poďakujeme a všimneme, čo sa niekomu podarilo. Každý má nejaký dar a môžeme sa z toho tešiť a povzbudzovať sa v jeho rozvíjaní. 

Hravá aktivita: Vezmite si papier, napíšte naň svoje mená a k nim aspoň niekoľko momentov, keď ste využili svoj talent. Povzbudili ste tým niekoho? Bol jeho a váš deň o niečo krajší, pokojnejší, lepší? Viete, čo jednotlivých členov vašej rodiny nadchýna? Pripíšte či prikreslite príklady. Ako by ste si v tom mohli pomôcť ešte viac?

S – sen. Každý máme svoje vlastné sny, plány, predsavzatia. Rodina sa stáva betlehemom, keď si pomáha stať sa tým, kým má a chce byť. Podporujeme sa v predsavzatiach, v príprave na povolanie alebo našich životných rolách (stať sa lepšou kamarátkou, usilovnejším žiakom, zručnejším futbalistom, pozornou mamou)? 

Hravá aktivita: Zahrajte si spoločne šarády o povolaniach. Napíšte si však aj zoznam toho, čím si navzájom pomáhate v tom vašom konkrétnom sne. Každý za seba vyjadrite aspoň tri prvky, ktorými vám v tom rodina pomáha. Nezabudnite si poďakovať. 

A – apple alebo jablko. Je to jedno z prvých slov, keď sa učíme anglický jazyk. Jestvujú však aj iné „jazyky“, ktoré by sme mali ovládať, ak sa chceme stať betlehemom. Gary Chapman vo svojej knihe Päť jazykov lásky spomína základné jazyky, teda spôsoby, ako vyjadriť druhému svoju lásku tak, aby ju vnímal. Preto je skvelé ten „jeho“ jazyk ovládať.

Hravá aktivita: Zahrajte si krátke scénky s maminou. Mamina k vám päťkrát príde a bude sa s vami postupne rozprávať jazykmi lásky, určite ich z jej prevedenia uhádnete: slová uistenia, pozornosť, prijímanie darov, skutky služby, fyzický dotyk. Ktorý jazyk je komu najbližší? Hádajte navzájom.

X – pexeso. Pexeso je symbolom hier. Rodina je betlehemom, keď sa spolu aj hrá a zabáva. Niekedy sa pritom musíme naučiť aj prehrať a dopriať radosť niekomu inému. 

Hravá aktivita: Kto má akú hru rád? Zahrajte sa spolu.

 I – ihla. Ihla je vynikajúci symbol počúvania, ucho používa vždy, keď pracuje. Ak sa chceme stať betlehemom, musíme sa naučiť počúvať – a to aj uchom, aj srdcom.

Hravá aktivita: Pustite si nahrávku zvukov zvierat a čítajte si do toho príbeh. Čo ste si zapamätali, ktoré zvieratká a čo z rozprávky? Nebolo to ľahké, však? Čo by vám pomohlo, aby ste počuli všetko, čo sa hovorilo? Niekedy však potrebujeme počuť aj poza slová. Čo asi znamenajú tieto vety? Vedeli by ste povedať, čo vlastne hovorí (potrebuje) ten, kto ich vyslovil? Nevidím si na špičku nosa. Necítim si vlastné nohy. Nemala som v ústach celý deň nič. Možno by sme sa mali aj my počúvať akoby poza slová a zistiť, kto čo potrebuje a prečo sa tak cíti.

L – symbol hradu na mape a turistickom chodníku. Rodina, ktorá sa stáva betlehemom, má spoločné ciele, za ktorými kráča. Čo to všetko obsahuje? Dobre na to poslúži práve príklad turistiky na hrad. Prečo ste si vybrali tento cieľ cesty? Kedy a ako tam pôjdete? Čo potrebujete na cestu? Ako to spravíte, aby každý zvládol cestu? … Spomínate si na nejaký pekný spoločný výlet? Čo na ňom bolo najlepšie a prečo? Máte z neho nejakú fotku? 

Hravá aktivita: Na aktivitu si vyberte jednu z nasledujúcich možností: 1. Kam by ste chceli ísť nabudúce? Spolu vyberte miesto a čas. 2.Vymyslite a nakreslite si na papier vlastnú mapu a zaznačte si cieľ cesty. Čo by ste chceli po ceste zažiť? 3. Ak by ste hľadali poklad, čo by mohlo byť pokladom pre vašu rodinu? Predstavte si, že by pokladom bol zázračný prútik, ktorý splní jedno želanie, ale musí sa týkať celej rodiny. Čo by to bolo? A ak by prútik vedel vyčarovať len zmenu atmosféry v rodine, aká by mala byť predovšetkým vaša rodina teraz?

O – opravy. Rodina je betlehemom, keď sa stará o všetko, čo má. Záleží jej predsa aj na veciach, ktoré má. Veď sú to naše veci! Treba niečo opraviť, upratať? Niekedy sa nám môže starostlivosť o domácnosť zdať vyčerpávajúca. Čo by vám pomohlo, aby to bolo jednoduchšie alebo zábavnejšie?

Hravá aktivita: Teraz si skúste vyskúšať zložiť alebo opraviť nejakú hračku či poumývať v nádobke zašpinené lego kocky od piesku/múky. Kto to stihne rýchlejšie? 

C – vitamín C. Vyplňte tajničku. Riešenie tajničky: obVäz, sanItka. T, čAkáreň. neMocnica, Í, foneNdoskop. Cukríky. Rodina sa stáva betlehemom, keď si pomáha chrániť zdravie, svoje telá. Ak sa už aj stane, že niekto ostane chorý, rodina mu pomôže chorobu trpezlivo znášať, a tak ju bude možno vedieť aj obetovať za iných. Chorobám však máme predchádzať – napríklad posilnením organizmu, vhodnou stravou. 

Hravá aktivita: Vitamín C je dôležitý pre odolnosť organizmu. Viete povedať päť potravín, kde sa nachádza? Spomínate si na to, keď ste boli chorí a niekto sa o vás skutočne príjemne postaral?

E – Eucharistia. Rodina je betlehemom, keď sa spolu modlí. Keď ďakuje, prosí, chváli. 

Hravá aktivita: Nakreslite si modlitbové kartičky. Každý dostane dva výkresy formátu A5 a nakreslí symbol modlitby, ktorá je mu najbližšia. Viete si vymyslieť vlastnú formu? Napríklad: tancovanie, spievanie, držanie sa za ruky, maľovanie krásneho zážitku ako formu vďaky, odohranie podobenstva, odovzdanie ťažkosti ku krížu…? Kartičky si zozbierajte a skúste niektorú vybrať na večernú modlitbu. Nezabudnite však, rodina najviac načerpá zúčastnením sa najväčšej modlitby – Eucharistie.

N – nuda. Rodina sa stáva betlehemom, keď sa vie spolu i nudiť. Keď si vystačíte jednoducho len vy navzájom. Nudu môžete využiť i na vymýšľanie či jašenie sa. Vyskúšajte si to!

Hravá aktivita: Skúste sa teraz navzájom rozosmiať bez dotyku alebo si len tak skúste ľahnúť na zem na chrbát, oprieť sa hlavami o seba a vymýšľať. Že čo? To musíte nude našepkať práve vy. Už sa vám niekedy podarilo perfektne sa nudiť? Máte na to spomienku aj vo forme fotky?

E – energia. Rodina, ktorá sa stáva betlehemom, je miestom, kde každý člen môže nájsť silu ísť ďalej, učiť sa nové, prekonávať sa. Keď sa budeme vidieť navzájom ako veľký dar, vzácny poklad, bude nás to poháňať ďalej.

Hravá aktivita: Spýtajte sa dnes, ako sa vaša rodina začala. Dnes vám budú svoj príbeh zaľúbenia a toho, koľko energie zaľúbenie prináša, rozprávať rodičia. Veď oni prví sa museli uvidieť ako dar, aby sa mohlo začať niečo veľké a krásne.

L – lyžica. Lyžica je symbolom delenia sa. Rodina, ktorá sa stáva betlehemom, má v sebe dosť lásky na to, aby sa z nej ušlo i ostatným. Vie sa deliť nielen s prebytkom, ale i s dostatkom, niekedy dokonca i s málom. Čo by mohol byť váš spôsob delenia sa? Dar? Čas? Služba? 

Hravá aktivita: Vezmite si z kuchyne jeden váš tanier a lyžicu, oboje obkreslite a vystrihnite. Nalepte si ich na tvrdší papier alebo pripevnite na svoju nástenku. Do taniera môžete vpisovať svoje nápady na podelenie sa. Vyberte jeden návrh a naplánujte si konkrétny dátum, čas a spôsob realizovania. Kedy ste vy ako rodina zažili to, že sa s vami chcel niekto podeliť? Aké to bolo?

I – informácia. Už ste sa niekedy zastavili v informačnom centre alebo infostánku? Ako turisti sa tam môžete napríklad dozvedieť, ako sa dostať do cieľa vašej cesty, kadiaľ ísť, čo je potrebné na vstup či aký dopravný prostriedok použiť i to, kedy pôjde najbližšie. Rodina, ktorá sa chce stať betlehemom, sa potrebuje tiež mnoho dozvedieť a zorientovať sa každý deň. Kde nájdeme to, čo potrebujeme počuť? Nebeský Otec nám dal sprievodcu na každý deň – Ducha Svätého, ktorý s nami komunikuje rozličnými spôsobmi. Existuje však spôsob, ktorý by sa nám mal stať obzvlášť blízkym: študovanie a čítanie Svätého písma s vierou.

Hravá aktivita: Máte doma aj nejakú knihu na štúdium a lepšie porozumenie Písma? Prečítajte si dnes liturgické čítania (nájdete ich napríklad aj na stránke lc.kbs.sk). Čo vás oslovilo a prečo? 

I – 1. Viete, že tento symbol sa podobá nielen písmenu, ale aj číslici? Veru tak, rímska číslica 1 sa veľmi ponáša na naše veľké tlačené I. 

Hravá aktivita: Dnes je na vás, aby ste vymysleli jednu aktivitu alebo nakreslili jeden obrázok, ktorý bude zachytávať, ako by ste vy vysvetlili, kedy sa rodina ľúbi, a ako to asi vyzerá, keď sa Boh v rodine narodí, keď cez vás prichádza do tohto sveta, keď sa stávate betlehemom.

Hmatateľným výsledkom tohto projektu je nápis Glória in excelsis Deo. Vytvoríte ho z priložených písmen, ktoré navlečiete na špagátik či prilepíte na stuhu, či inak umiestnite na Štedrý večer k vášmu betlehemu, slávnostnému stolu alebo modlitbovému kútiku.


Foto: pinterest.com

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *