Home » Archives » Malý teologický slovník: Memento mori

Malý teologický slovník: Memento mori

Už ste niekde počuli toto slovné spojenie a neviete, čo znamená? Okrem prekladu si ho skúsime aj vysvetliť.

Autor: Bea Špaková

Už ste niekde počuli toto slovné spojenie a neviete, čo znamená? Okrem prekladu si ho skúsime aj vysvetliť.

Slovné spojenie „memento mori“ je pozdrav používaný v reholi trapistov – často ako pripomienka smrti alebo vážneho nebezpečenstva. Toto latinské slovné spojenie v preklade znamená pamätaj na smrť. Prečo máme pamätať práve na smrť?

Smrť je zakončením pozemského života. Náš život sa meria časom, v priebehu ktorého sa meníme, starneme, a smrť, ako u všetkých živých tvorov na zemi, sa javí ako normálny koniec života. Táto stránka smrti dáva nášmu životu určitú naliehavosť, lebo myšlienka, že sme smrteľní, slúži aj na to, aby nám pripomínala, že na realizovanie nášho života máme vymedzený čas: „V dňoch svojej mladosti pamätaj na svojho Stvoriteľa, kým… sa navráti prach do zeme, čím bol aj (predtým); a duch sa vráti k Bohu, ktorý ho dal“ (Kaz 12, 1. 7). (KKC 1007) 

Pamätanie na smrť nás vyzýva k tomu, aby sme svoj život žili naplno, tak ako nás ho povolal žiť Boh. Preto každý deň, ktorý žijeme, potrebujeme pamätať na to, odkiaľ pochádzame a kam sa vrátime, aby sme neostali zaskočení, keď si po nás Pán príde. Tak pamätajme na smrť a žime každý deň tak, ako by bol náš posledný – v odovzdanosti Bohu a z lásky k nemu.

Foto: Mária Zacharová

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *