Home » Archives » Pedagogická škola blahoslavenej Laury oslavovala 30. výročie

Pedagogická škola blahoslavenej Laury oslavovala 30. výročie

Slávnostná svätá omša, ako aj slávnostný program v sále Marianum boli vrcholom radosti za úspešných tridsať rokov fungovania školy.

Autor: Mária Kohutiarová

Slávnostná svätá omša, ako aj slávnostný program v sále Marianum boli vrcholom radosti za úspešných tridsať rokov fungovania školy.

Katedrála svätého Jána Krstiteľa v Trnave sa 24. novembra 2022 naplnila súčasnými a bývalými študentmi Strednej pedagogickej školy blahoslavenej Laury v Trnave. Slávnostnú svätú omšu, hudobne sprevádzanú školským zborom, celebroval Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup, spolu vdp. PhDr. PaedDr. Ľubošom Hašanom, PhD., MBA, LL.M, riaditeľom školy, a vdp. ThLic. Jánom Polákom, riaditeľom Diecézneho školského úradu v Trnave, a ostatnými kňazmi. Hlavný celebrant privítal hostí z mesta, kraja, univerzity, riaditeľov aj zriaďovateľov škôl, ako aj minulé aj súčasné vedenie školy, učiteľov a študentov. Svätú omšu obetoval za všetkých, v homílii vyzdvihol prínos cirkevnej školy pre formáciu študentov aj rodín, kde sa viera sprostredkovane môže prenášať. Pripomenul aj život blahoslavenej Laury a jej príklad a obetu pre zmenu života jej mamy ako vzor: „Laura nám ukazuje, ako je potrebné ísť úzkou, náročnou cestou. Evanjelium totiž nikde nehovorí po pohodlnej, bezproblémovej zlatej strednej ceste.“ Mons. Ján Orosch poprial študentom a prítomným, aby sa raz stali dobrými manželmi, rodičmi, starými rodičmi s príkladným životom viery. Oslava výročia školy pokračovala slávnostným programom v sále Marianum, ktorý pripravili súčasní aj bývalí študenti školy. Úvod patril odovzdaniu nového erbu školy a školskej hymne. Mons. Ján Orosch  na záver udelili všetkým súčasným aj predchádzajúcim pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom pamätnú medailu Trnavskej arcidiecézy prvého stupňa. Zároveň bol vdp. Ľuboš Hašan poctený titulom asesora. 

Foto: Mária Kohutiarová

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *