Keď zhasne ohnisko

Autor: sestra Bohumíra Poznáme príjemný pocit, spojený s posedením pri ohníku uprostred prírody. Príjemné teplo, príprava dovolenkového jedla a spoločenstvo rodiny, priateľov. Je to zážitok, ku ktorému sa často vraciame, zvlášť v tomto období dovoleniek a prázdnin. Do tejto atmosféry nám zaznievajú slová Pána…

A ten poklad tisíc liet už máme …

Ten si my aj verne zachováme – znela velehradská pieseň v Trebaticiach v Kostole sv. Štefana Uhorského na sviatok svätých Cyrila a Metoda. Sviatok solúnskych bratov si obzvlášť ceníme a z iniciatívy nášho pána farára Mgr. Mariána Díreša ho už tretí rok slávime oblečení v krojoch.