Manželské večery

Ste manželmi nejaký ten čas? Chceli by ste posilniť svoj vzťah? Príďte na manželské večery, ktoré sa uskutočnia od 22. februára 2022 v Centre pomoci pre rodinu v Trnave.

Katarínka

Milí priatelia, prihlasovanie na družiny 2022 je spustené, neváhajte a zaistite si svoje miesto už teraz! Prihlášku a všetky potrebné informácie nájdete tu: https://www.katarinka.sk/projekt-katarinka/pridaj-sa-k-nam/

Adventné miništrantské online stretnutie

Pozývame všetkých miništrantov na krátke online stretnutia počas adventu. V rámci nich sa pomodlíme desiatok ruženca, vypočujeme si zaujímavý adventný príbeh od don Luscoňa a pripravíme sa tak lepšie na Vianočné sviatky. Súčasťou stretnutia bude aj súťažná kvízová otázka s…

Pozvánka na adoráciu

Tím z Diecézneho centra mládeže Archa v Bojničkách pozýva každého, kto má záujem čas stráviť s Kristom v tichosti, ale aj za sprievodu piesní, každý štvrtok o 20:00 na adoráciu do Kaplnky svätých Cyrila a Metoda, ktorá je súčasťou tohto centra. Všetci sú v rodinnej atmosfére srdečne…

červená streda

Dňa 24. novembra 2021 sa v rámci podujatia „červená streda“ nasvietia viaceré kostoly a Trnavská radnica na červeno. Stane sa tak po zotmení kedy si aj v rámci Trnavy pripomenieme ľudí, ktorí sú pre svoju vieru akýmkoľvek spôsobom prenasledovaní, zosmiešňovaní a v tom…