Adventné miništrantské online stretnutie

Pozývame všetkých miništrantov na krátke online stretnutia počas adventu. V rámci nich sa pomodlíme desiatok ruženca, vypočujeme si zaujímavý adventný príbeh od don Luscoňa a pripravíme sa tak lepšie na Vianočné sviatky. Súčasťou stretnutia bude aj súťažná kvízová otázka s možnosťou niečo vyhrať. Na stretko sa môžeš pripojiť online cez Google Meet v pondelky, vo štvrtky alebo v nedele, ako ti to vyhovuje… vždy o 20:00 h. Stretnutia vedú naši diakoni, bohoslovci a animátori. Prvé stretnutie bude už v pondelok 29.11. o 20:00 h. Stačí, ak klikneš na tento odkaz: https://meet.google.com/rba-qetm-vvj

Autor: Fb ministranti.sk

Fotografia: Pexels.com

Pozvánka na adoráciu

Tím z Diecézneho centra mládeže Archa v Bojničkách pozýva každého, kto má záujem čas stráviť s Kristom v tichosti, ale aj za sprievodu piesní, každý štvrtok o 20:00 na adoráciu do Kaplnky svätých Cyrila a Metoda, ktorá je súčasťou tohto centra. Všetci sú v rodinnej atmosfére srdečne vítaní každý štvrtok.

Fotografia: DCM ARCHA

Stretnutie Modlitbovej skupiny sv. Pátra Pia

Pravidelné stretnutie Modlitbovej skupiny sv. Pátra Pia a svätá omša ku cti sv. Pátra Pia v Hlohovci

Každý mesiac sa v Kostolíku Svätého Ducha slúži svätá omša ku cti sv. Pátra Pia, ktorého relikvia je umiestnená v kostolíku. Najbližšia stretnutie Modlitbovej skupiny Pátra Pia a ctiteľov svätca, ktoré bude spojené so slávením svätej omše, sa začne 16. októbra o 9.15 hod. Všetkých veriacich  srdečne pozývame.

Pravidelná svätá omša ku cti sv. Šarbela

Vždy 22. dňa v mesiaci o 18.00 hod. je v Kostolíku Svätého Ducha v Hlohovci pravidelne slúžená svätá omša ku cti sv. Šarbela, spojená s pobožnosťou. Relikvia tohto svätca je vystavená k úcte v uvedenom kostolíku.

Pravidelné pondelkové sväté omše ku cti svätých a blahoslavených slovenských mučeníkov
a mučeníčok 

Každý pondelok v mesiaci sa vo farskom Kostole sv. Michala Archanjela v Hlohovci slúžia sväté omši spojené s pobožnosťou ku cti svätých a blahoslavených slovenských mučeníkov a mučeníčok, ktorých relikvie sú umiestnené vo farskom kostole.

  1. pondelok v mesiaci ku cti sv. troch košických mučeníkov.
  2. pondelok v mesiaci ku cti bl. Anky Kolesárovej.
  3. pondelok v mesiaci ku cti bl. Titusa Zemana.
  4. pondelok v mesiaci ku cti bl. Zdenky Schelingovej.

Fotografie: Adobe Stock

Rorátne sv. omše vo farskom aj františkánskom kostole

Autor: Mária Kohutiarová

Počas Adventu budú prebiehať vo farskom i františkánskom kostole v Hlohovci rorátne sväté omše. Vo farskom kostole v stredu ráno pre deti aj s lampášikmi. Po svätej omši tradične nasledovali spoločné raňajky v priestoroch o. z. Samaria (v budove bývalej fary). Raňajky však kvôli pandémii tento rok asi nebudú. Vo františkánskom kostole v sobotu 4. 12., 11. 12., 18. 12. Tiež tradične po rorátoch nasledovali v sále kláštora spoločné raňajky – agapé, ale kvôli pandémii nebudú.

Ilustračný obrázok: Unsplash

červená streda

Dňa 24. novembra 2021 sa v rámci podujatia „červená streda“ nasvietia viaceré kostoly a Trnavská radnica na červeno. Stane sa tak po zotmení kedy si aj v rámci Trnavy pripomenieme ľudí, ktorí sú pre svoju vieru akýmkoľvek spôsobom prenasledovaní, zosmiešňovaní a v tom najhoršom prípade zabití. Do podujatia sa zapája dvadsaťštyri krajín po celom svete. V rámci Trnavy bude nasvietená Trnavská radnica, kostol Najsvätejšej Trojice teda kostol jezuitov, Katedrála sv. Jána Krstiteľa a Bazilika sv. Mikuláša v Trnave povedal spoluorganizátor Michal Lipovský. 
Podľa ACN trpí pre svoju vieru 300 miliónov kresťanov, každý 11-ty je zabitý.
Červená streda je deň, keď sa rôzne verejné objekty na celom svete vysvietia na červeno, aby pripomínali nespravodlivosť a utrpenie, ktoré sa deje na ľuďoch utláčaných pre svoje vierovyznanie – Vyjadrenie organizácie ACN – trpiaca cirkev na Slovensku. 
Bližšie informácie na: https://acnslovensko.sk/

Modlitba tancom

Pozývame vás na modlitbu tancom, ktorá sa uskutoční každú 2. nedeľu o 16:00 v Galante