To najlepšie nás ešte čaká!

Svätý Otec František pripravil tento rok sériu katechéz o starobe, ktoré zavŕšil na sviatok Nanebovzatia Panny Márie vo veľkom štýle: dal starým…

Modli sa ruženec s pastelkami!

Autor: Soňa Krajčovičová Milé deti, už sme si povedali, aká je modlitba svätého ruženca dôležitá a ako sa Panna Mária snažila aj cez…

Dôstojné umieranie

Mnohí ľudia sa obávajú, že na konci života budú zbytoční a osamelí a že už nebudú môcť rozhodovať sami o sebe. Majú…

ODKAZ PRE RANDIACICH

Tento zoznam sedemnástich bodov sa objavil na sociálnej sieti pod statusom detí našich priateľov, ktorí sú teraz už šťastne v manželstve. Ponúkli…

Pápež František mladým

Svätý Otec František je neustále mladý duchom. Dôkazom sú aj jeho príhovory mladým, ktoré nestrácajú na aktualite a prejavujú jeho schopnosť porozumieť…

Je cieľom manželstva šťastie?

Idealistická predstava mnohých už manželov a aj snúbencov je rovnaká: manželstvo je pre mňa zárukou, že budem šťastný. Biele šaty, smoking, jedno…

Má to tak byť!

Aj ty často počúvaš vety typu: „Máš frajera/frajerku?“, „Prečo s nikým nechodíš?“, „A prečo nechodíš s tým Jankom, čo býva oproti vám?“, „Dohodím ti…

Prečo sa mám modliť v manželstve

Modlitba je aj pre jedného – aj za seba – niekedy výzvou, ktorú niekedy „podliezame“. V manželstve má ešte väčšiu a dôležitejšiu úlohu, no napriek…