Má to tak byť!

Aj ty často počúvaš vety typu: „Máš frajera/frajerku?“, „Prečo s nikým nechodíš?“, „A prečo nechodíš s tým Jankom, čo býva oproti vám?“, „Dohodím ti…

Prečo sa mám modliť v manželstve

Modlitba je aj pre jedného – aj za seba – niekedy výzvou, ktorú niekedy „podliezame“. V manželstve má ešte väčšiu a dôležitejšiu úlohu, no napriek…

Klamár menom strach

Milé deti, započúvajte sa, lebo to, čo vám idem povedať, nie je len rozprávka. Kiežby bola! No príliš veľa ľudí ju prežíva…