Čakanie

Milý čitateľ, čitateľka – teda hlavne rodičia! O niekoľko dní príde čas, ktorý je charakteristický čakaním. V tomto čase sme si vybudovali…

Pár viet

Drahí priatelia, Prechádzame náročným obdobím – sledujeme vojnu v Ukrajine, modlíme sa za mierové ukončenie sporu, usilujeme sa v rámci svojich možností pomáhať tým,…