Pár viet

Drahí priatelia, Prechádzame náročným obdobím – sledujeme vojnu v Ukrajine, modlíme sa za mierové ukončenie sporu, usilujeme sa v rámci svojich možností pomáhať tým,…