Osobný strážca

Nielen rodičia malých detí, ale často aj my sami si povzdychneme: mať tak osobného strážcu! Koľko výhod by to malo! Možno tento…

Minikurz žasnutia

Ak ste práve prišli zo školenia alebo vás čaká teambuilding, nezatvárajte, prosím, tieto strany – nie sú nudné ani náročné. Možno sú…

Darca darov

Každý rok sa kostol na päťdesiaty deň po vzkriesení oblečie do červeného. Znovu spievame piesne k Duchu Svätému. Vieme však, koho a…

Kameň odvalený!

Prijať svoje vykúpenie znamená žiť vo vedomí, že Kristus za mňa už zaplatil – a neexistuje nič, žiadne pokušenie, pád, hriech, ktorý by…

Návrat márnotratného

Pôst nie je obdobím, ktoré by bolo vítané s radosťou a prijatím, a to často ani medzi nami veriacimi. Zdá sa nám smutný, vážny a ťažký. …

Dar

Jozef sa obzrel za seba, hoci zvuk somárových kopýt už poznal naspamäť. Vedel presne, kedy už zviera nevládze, kedy je rozjarené či…