Vidieť srdcom

Autor: sr. Karmela, premonštrátka V Evanjeliu podľa Lukáša 21, 5 – 19 čítame Ježišovu eschatologickú reč, ktorej témou sú znamenia zničenia chrámu, ale…

Nenechajme sa zviesť

Autor: Matúš Šoka Pri niektorých úryvkoch z evanjelia kňazom vôbec nezávidím ich úlohu priblížiť Božie slovo poslucháčom. Dnes však jasné inštrukcie, o…

Vidieť srdcom

Evanjelium svätého Lukáša 15, 1 – 32 na 24. nedeľu Cez rok nám ponúka tri podobenstvá o milosrdenstve. Vlastne, Ježiš nás chce…

Keď zhasne ohnisko

Autor: sestra Bohumíra Poznáme príjemný pocit, spojený s posedením pri ohníku uprostred prírody. Príjemné teplo, príprava dovolenkového jedla a spoločenstvo rodiny, priateľov. Je to…

Vidieť srdcom

Autor: Samuel Polák Lukáš, ktorý vo svojich evanjeliách ukazuje Ježišovu lásku a milosrdenstvo, nám opäť prináša pohľad na to, ako nám Boh…

Vidieť srdcom

Autor: rehoľná sestra Lujza Zuzana Kukučková Zákonník sa zameral na hľadanie človeka, ktorý je hoden jeho lásky. Lásku k Bohu považoval za niečo,…