Čia ovca som ja?

Často sú bohatí práve tí, ktorí majú čas. Čas pre blízkych. Ja veľmi chcem, aby bol Ježiš v skupine mojich blízkych. Chcem mu…