figure

I'm Alex, nice to meet you!

Hi, I'm Alex!
Welcome to my blog

Over the past eleven years, I’ve helped millions of people answer those questions and travel more for less with time tested and proven tips and advice. By using this website, you can spend less time searching the Internet and being overwhelmed with information and more time doing the one thing you want to do: travel more.

Latest Posts

DOBROtímy konali spolu s eRkármi DOBROčiny

V mesiaci október sa konala kampaň DOBROčiny, ktorá sa odvíjala od kampane Detský čin pomoci. Nezištnú pomoc konali DOBROtímy, ktorých bolo 109, čiže 2 598 detí a 459 vedúcich. Väčšinou sa zapojili len farnosti eRka, ale prihlásilo sa aj 21 školských zariadení a niekoľko…