figure

I'm Alex, nice to meet you!

Hi, I'm Alex!
Welcome to my blog

Over the past eleven years, I’ve helped millions of people answer those questions and travel more for less with time tested and proven tips and advice. By using this website, you can spend less time searching the Internet and being overwhelmed with information and more time doing the one thing you want to do: travel more.

Latest Posts

Keď zhasne ohnisko

Autor: sestra Bohumíra Poznáme príjemný pocit, spojený s posedením pri ohníku uprostred prírody. Príjemné teplo, príprava dovolenkového jedla a spoločenstvo rodiny, priateľov. Je to zážitok, ku ktorému sa často vraciame, zvlášť v tomto období dovoleniek a prázdnin. Do tejto atmosféry nám zaznievajú slová Pána…

A ten poklad tisíc liet už máme …

Ten si my aj verne zachováme – znela velehradská pieseň v Trebaticiach v Kostole sv. Štefana Uhorského na sviatok svätých Cyrila a Metoda. Sviatok solúnskych bratov si obzvlášť ceníme a z iniciatívy nášho pána farára Mgr. Mariána Díreša ho už tretí rok slávime oblečení v krojoch.