Už od nového kalendárneho roku 2022 budete mať
možnosť, aby vám náš časopis za dobrovoľný príspevok chodil priamo
domov.
Tak budete mať istotu, že sa vám časopis
vždy ujde a že ho budete mať k dispozícii ihneď, ako vyjde.
Ako na to?
Vyplňte náš formulár a základ je splnený:


Náklady na tlač a distribúciu sú 1 € a časopis vychádza
12x do roka. Finančný dar na náklady tlače a distribúciu vo
výške 12 € môžete poslať na účet SK 72 0200 0000 0000
0464 6212 pod variabilným symbolom 202111.
Podstatné je, aby ste do poznámky pre príjemcu
uviedli ,,MTA – DAR” a Vaše meno, aby sme vás mohli
identifikovať.