Redakcia

Redakcia
Moja Trnavská arcidiecéza

Občianske združenie Lifestarter
Šrobárova 6, 917 01 Trnava
+421 910 852 363
redakcia@mojatrnavska.sk

Trnavská arcidiecéza

Rímskokatolícka cirkev
Trnavská arcidiecéza

Ul. Jána Hollého 10
P. O. Box 78
917 66 Trnava 1
kancelaria@abu.sk

Šéfredaktor

Mgr. Mária Kohutiarová
Občianske združenie Lifestarter
Šrobárova 6, 917 01 Trnava
maria.kohutiarova@mojatrnavska.sk

Redakčná rada

Mária Kohutiarová

šéfredaktorka

maria.kohutiarova@mojatrnavska.sk
+421 915 110 176

Morees Gaggi

manažment & marketing

morees@lifestarter.sk

Soňa Krajčovičová

redaktorka

sona.krajcovicova@mojatrnavska.sk

Jakub Kohutiar

redaktor

jakub.kohutiar@mojatrnavska.sk

Beáta Špaková

redaktorka

juraj.svec@mojatrnavska.sk

Zuzana Vandáková

jazyková korektúra

vandakova.korektury@gmail.com

Michal Koricina

financie & grafický dizajn

michal@lifestarter.sk

Jana Kovacs

redaktorka

jana.kovacs@mojatrnavska.sk

Mons. Peter Šimko

cenzor

generálny vikár Trnavskej arcidiecézy

HELic. Dušan Kolenčík

cenzor

hovorca Trnavskej arcidiecézy

Kontaktujte nás

Chcete sa stať naším spolupracovníkom alebo máte pripomienku či tip k časopisu? Neváhajte nám napísať.