Rešpekt a úcta

Nemôžem zabudnúť vetu zo slávnej rozprávky: Nad nikoho sa nepovyšuj a pred nikým sa neponižuj. Veľmi ju potrebujeme v synodálnom kráčaní!

Synodálny tip

Vo farnostiach aj v našej diecéze by už mali byť menovaní koordinátori farského synodálneho procesu a mali by pracovať v skupinkách (jednej či viacerých) podľa desiatich…