Home » Archives » Mons. František Rábek: Cestou k záchrane je pokánie

Mons. František Rábek: Cestou k záchrane je pokánie

Posledný deň Trnavskej novény sa niesol v duchu fatimských posolstiev a výzvy pre každého osobne zmeniť svoj život, ako o tom hovoril hlavný celebrant a kazateľ Mons. František Rábek.

Autor: Mária Kohutiarová

Posledný deň Trnavskej novény sa niesol v duchu fatimských posolstiev a výzvy pre každého osobne zmeniť svoj život, ako o tom hovoril hlavný celebrant a kazateľ Mons. František Rábek.

Plná Bazilika sv. Mikuláša privítala v posledný deň Trnavskej novény veriacich, kňazov a aj biskupa mimo našej arcidiecézy – rovnako ako tomu bolo každý deň. Hlavný celebrant, biskup – ordinár Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky František Rábek, v homílii pripomenul, ako musíme rozumieť s pohľadom na vývoj udalostí vo svete, pred čím nás chcela Panna Mária vo Fatime varovať a uchrániť. Táto túžba Matky Božej trvá doteraz, a preto je aj výzva rovnaká ako v čase zjavenia sa Hyacinte, Františkovi a Lucii, fatimským deťom: Robte pokánie! Je to cesta k záchrane – žiť tak, ako nám hovorí dnes Ježiš v evanjeliu: „Ten, kto plní Božiu vôľu, je môj brat, sestra i matka“ (porov. Mk 3,35).

Kazateľ zdôraznil, že nestačí mať more pokrstených ľudí, ako tomu na Slovensku je, ale prelomiť formalizmus, keď som zaradený ako kresťan, ale svoju vieru do dôsledkov nežijem. Podľa biskupa Rábeka dôsledok takéhoto formalizmu vidíme na východ od nás vo vojne, kde dva pokrstené národy bojujú proti sebe. Jeden je síce útočník, druhý sa bráni, ale je medzi nimi neľútostný boj. Je to teda výzva, ktorú nám pripomína aj Mária – a nielen vo Fatime: Obrátiť sa ku Kristovi! Vo Fatime nám sprostredkovala veľký dar Božej lásky – preto ju prosme o pomoc ako stále padajúci. Ona je tá, čo nás dvíha a pomáha nám stávať sa Božími.

Záver svätej omše patril poďakovaniu vdp. kanonika Galloviča, dekana Trnavy a okolia, všetkým, ktorí sa akokoľvek pričinili o organizačný priebeh novény, ako aj hosťovi a slávnostnému kazateľovi, biskupovi Františkovi Rábekovi. Slovo na záver predniesol aj hostiteľ novény – trnavský arcibiskup Ján Orosch, keď povedal: „Výzva na obrátenie je prvou a hlavnou výzvou evanjelia. Z Fatimy k nám prichádza pozvanie k svätosti!“ Oprel sa aj o nedávny prejav pápeža Františka v Nepomucene, kde Svätý Otec zdôraznil príklad Jána Nepomuckého ako svedka, ktorý mal svedomie postavené vyššie ako akúkoľvek moc sveta.

Tohtoročná Trnavská novéna, už sedemdesiata deviata v jej novodobej histórii, bola ukončená modlitbou zasvätenia sa Matke Božej, bazilikou po prenesení milostivého obrazu Trnavskej Matky z hlavného oltára na bočný zaznelo Te Deum. Veriaci mesta Trnava, arcidiecézy aj Slovenska majú nad čím premýšľať a čo napĺňať, aby sme sa skutočne stali všetci bratmi a synmi našej Matky.

Foto: Mária Kohutiarová

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *