Identita

Ak by tieto riadky boli poslednými, ktoré by si našli cestu do rúk iných, bez váhania by som zvolila nasledovnú myšlienku.

Cirkev žije z Eucharistie

Slávenie sviatku Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, nazývaného aj Božie Telo, všetci poznáme. Po slávnostnej svätej omši nasleduje procesia s Najsvätejšou sviatosťou oltárnou po uliciach miest a dedín k pripraveným oltárikom. Ale aký je vlastne pôvod a význam tohto sviatku?

Stávať sa Kristom – Alter Christi

Novokňaz Pavol Reisel slávil v nedeľu 12.6.2022 primičnú svätú omšu v Bojničkách, po ktorej nasledovala hostina v kultúrnom dome v Dvorníkoch. Chceli by sme vám priblížiť čo sa v tento deň dialo a taktiež ako to vnímali zúčastnení, či sám novokňaz…