Home » Archives » Príhovor

Príhovor

„Verný priateľ je ako mocná pevnosť, kto takého nájde, nájde si poklad.“

„Verný priateľ je ako mocná pevnosť, kto takého nájde, nájde si poklad.“

 „Verný priateľ je ako mocná pevnosť, kto takého nájde, nájde si poklad.“ (Sir 6, 14)

Mať skutočného priateľa je poklad. Človek s priateľom ľahšie napreduje na ceste plnenia Božej vôle. Boh nám v Kristovi ponúka skutočné priateľstvo. 

Ježiš Kristus sa ako dokonalý človek už od útlej mladosti priatelil s ľuďmi okolo seba. Počas svojho verejného života využíval každú príležitosť na to, aby sa s ľuďmi stretol, spolu s nimi prežíval ich radosti a starosti. Jeho slovo každého lieči, utešuje, osvecuje, povzbudzuje. Niekedy mu stačil krátky rozhovor na to, aby ľudia pocítili, že ich pozná a chápe. Inokedy svojim priateľom venoval veľa času. Jeho priateľstvo vzbudzovalo hlbokú dôveru, bol veľmi empatický, zvlášť v utrpení bol človeku nablízku. Aj svojim apoštolom ponúkol priateľstvo: „Nazval som vás priateľmi.“ (Jn 15, 15) A v nich to hovorí nám všetkým. 

Opätovať Ježišovo priateľstvo znamená milovať ho. Svoju vôľu zjednocovať s jeho vôľou, to isté chcieť a to isté odmietať ako on. Naša láska ku Kristovi sa má prejavovať vo všetkom, najmä v tom, čo robíme pre duše. Všetko dobro, každý apoštolát pramení z priateľstva s Bohom, ktoré je zdrojom skutočnej kresťanskej lásky k druhým. „Keď bude Boh naším priateľom, spoznáme veľa skutočných priateľov… Priateľstvo s ním je nadovšetko potrebné pestovať a prehlbovať. To, čo Pán urobil a robí pre to, aby si udržal naše priateľstvo, chce s našou pomocou robiť aj pre veľa ďalších duší.“ (Escrivá)

Mons. Róbert Kiss

generálny vikár Trnavskej arcidiecézy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *