Home » Archives » Škola Marianum v Komárne oslávila svoj sviatok

Škola Marianum v Komárne oslávila svoj sviatok

Slávnostná svätá omša aj slávnosť v škole Marianum v Komárne za účasti predstaviteľov Cirkvi, mesta aj politiky boli súčasťou sviatku mena Panny Márie dňa 12. septembra 2022.

Autor: Mária Kohutiarová

Slávnostná svätá omša aj slávnosť v škole Marianum v Komárne za účasti predstaviteľov Cirkvi, mesta aj politiky boli súčasťou sviatku mena Panny Márie dňa 12. septembra 2022.

Cirkevná škola Marianum, ktorá v sebe zahŕňa materskú a základnú školu, ako aj gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským, v pondelok výnimočným spôsobom oslávila deň svojej patrónky. Sviatočný deň sa začal svätou omšou v Bazilike svätého Ondreja v Komárne, ktorú za prítomnosti mnohých kňazov celebroval Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup, spolu s generálnym vikárom a dekanom Komárna vdp. Mons. Roberta Kissom a riaditeľom arcidiecézneho školského úradu vdp. ThLic. Jánom Polákom. Spolu s predstaviteľmi mesta, vedenia školy, priaznivcov, učiteľov a, samozrejme, žiakov a študentov školy po ukončení bohoslužieb v budove školy požehnali busty Jána Esterházyho a blahoslavenej Sáry Salkaházi. Vrcholom programu bola nová kaplnka školy, zasvätená práve menu Panny Márie. Jej priestory aj oltár a bohostánok posvätil Mons. Ján Orosch.

Foto: Morees Gaggi

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *