Home » Archives » Šťastní borovskí pútnici u Sedembolestnej v Šaštíne

Šťastní borovskí pútnici u Sedembolestnej v Šaštíne

Borovskí veriaci sa aj tento rok vybrali do Šaštína na púť chorých a seniorov, aby sa povzbudili vo viere.

Autor: Kamila Meyerová

Borovskí veriaci sa aj tento rok vybrali do Šaštína na púť chorých a seniorov, aby sa povzbudili vo viere.

„Pôjdeme – veď sme od Šaštína vzdialení len šesťdesiat kilometrov,“ povedal pán farár Mgr. Marián Díreš, keď sa vlani svetom rozniesla skvelá správa, že pápež František navštívi Slovensko a svoju 34. apoštolskú cestu ukončí v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie. Nadšení veriaci z farnosti Borovce sa zúčastnili na slávnostnej svätej omši v Šaštíne dňa 15. 9. 2021, prežili tam neopakovateľné chvíle a priniesli si požehnanie od Svätého Otca.

Nemohli chýbať ani toho roku na Národnej púti k Sedembolestnej Panne Márii, na ktorú slovenskí biskupi pozvali všetkých mariánskych ctiteľov. Rozhodli sa pre púť seniorov a chorých a v piatok 16. 9. 2022 sa vydali do Šaštína. Cesta ubiehala pokojne, pán farár privítal všetkých pútnikov a pomodlili sa bolestný ruženec. Litánie k Sedembolestnej Panne Márii prehĺbili cieľ púte a nakoniec si ešte priblížili históriu milostivého miesta. V národnej svätyni sa pridali k ostatným početným účastníkom a spolu vytvorili nádherné spoločenstvo pri modlitbe posvätného ruženca a speve mariánskych piesní. 

„Ó, Mária bolestivá, naša ochrana…“ znel bazilikou oduševnený spev ľudu na začiatku svätej omše, dôstojnej oslavy patrónky Slovenska. Biskup Mons. Jozef Haľko vo svojej emotívnej kázni pozdvihol seniorov a chorých, nazval ich svetlom a svedectvom pre naše domovy a veľkým darom pre prostredie, v ktorom žijeme. Ako balzam na ubolenú dušu nejedného seniora pôsobilo poďakovanie pána biskupa za homíliu, „ktorú mlčky hovoríte veľmi presvedčivo – podobať sa na Máriu, silu kráčať a milovať, každý deň znova a znova“. 

„Ešte ma čaká rok náročnej liečby,“ bolo počuť od mladých účastníkov. Úprimné povzbudenie od starších, želanie skorého uzdravenia a prísľub modlitby – to bolo  spoločenstvo v šaštínskej bazilike na národnej púti.  

Jednoduchý a krásny, majestátne sa týčiaci nad Záhorím – taký je miléniový kríž. Čo všetko nesie na svojich ramenách, čo všetko ponúka zastavenie pri ňom? Úchvatný výhľad na Myjavskú pahorkatinu a Malé Karpaty, pokoj, čas na modlitbu a zamyslenie sa… Aj Borovčania sa na spiatočnej ceste domov zastavili na tomto mimoriadnom mieste – pri kríži, ktorý bol postavený v roku 2000 na slávu Ježiša Krista. Jeho rozmery sú pozoruhodné – s výškou 27 metrov a rozpätím ramien 9 metrov ide o najväčší kríž na celom Slovensku. Pomodlili sa tu pobožnosť krížovej cesty, ktorá je umiestnená v pekne upravenom okolí monumentu. 

Pútnikom žičilo aj počasie, rozpršalo sa, až keď nasadli do autobusu. Posledné kilometre návratu domov svoje mysle upriamili ešte na modlitbu Korunky Božieho milosrdenstva a povedali si vďaka za tento šťastný deň.

Foto: Autorka

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *